sitebeheerder's blog

Op zoek naar oud gereedschap

Gered Gereedschap Franeker op zoek naar oud gereedschap In de werkplaats van Gered Gereedschap van Streekcentrum De Skûle wordt dagelijks door vrijwilligers gewerkt aan het herstellen/opknappen van (oud, afgedankt, overbodig) gereedschap voor projecten in ontwikkelingslanden. Het inzamelgebied van de Franeker werkplaats betreft de regio NW-Friesland, met vaste inzameldepots in o.m Leeuwarden en Joure. Over de periode 2007 t/m nu heeft er meer dan 3000 Kg gereedschap vanuit Franeker zijn weg gevonden naar projecten over de wereld. Op dit moment is de werkplaats dringend op zoek naar overbodig gereedschap voor een goede bestemming in een ontwikkelingsland.

Bestemmingsplan voorbereidingsbesluit

In de raadvergadering van 7 februari 2008 is aangekondigd dat een dorpsbestemmingsplan wordt voorbereid voor oa Sexbierum en Pietersbierum. Het voorbereidingsbesluit en de kaart die erbij hoort liggen vanaf 21 februari ter inzage op het gemeentehuis, tot 6 weken na deze datum.

EEN NIEUWE BESTEMMING VOOR WALBURGASTATE

Het nieuws dat de Walburgastate, het voormalige gemeentehuis van Barradeel, na vele jaren te koop te hebben gestaan, is verkocht is al enige weken bekend. Oorspronkelijk gebouwd in 1857 als landhuis heeft het tot het einde van de 19e eeuw als dokterswoning dienstgedaan. In 1903 werd het in gebruikgenomen als gemeentehuis van Barradeel en deze functie heeft het imposante gebouw tot aan de gemeentelijke herindeling in 1984 gehouden. Daarna is het tot heden bewoond geweest door de familie Oswald.

Velen van U zullen nieuwsgierig zijn wat de bestemming wordt. In de komende jaarvergadering van Dorpsbelang op woensdag 26 maart zal hier uitgebreid over verteld worden door de beide toekomstige bewoners en beheerders. Hierbij alvast een korte kennismaking:

Statencommissie vergadert in It Waed

Statencommissie vergadert over glastuinbouw in Sexbierum. Woensdag 5 maart vergaderde de Statencommissie Lân, Loft en Wetter vanaf 18.00 uur in Doarpshûs It Waed in Sexbierum. Aan de orde kwam de Samenwerkingsovereenkomst Waddenglas. Op basis van deze samenwerkingsovereenkomst wordt aan Provinciale Staten voorgesteld dat een glastuinbouwgebied nabij Sexbierum gerealiseerd kan worden van bruto 200 hectare, waarvan 140 hectare uitgeefbaar. ’s Middags brachten de statencommissieleden Lân, Loft en Wetter een werkbezoek aan het glastuinbouwgebied in de gemeente Franekeradeel.

Start

Hmm Kerstavond en even wat tijd over... eens een info site opgezet die ik al tijden in mijn hoofd heb. Het stramien zoals bij Sexbierum.net wordt gehanteerd, daar kan ik niet alles kwijt wat ik wil. Dus daarom....deze site. Wellicht geen blijvertje maar we zien wel.

Inhoud syndiceren
Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl