Andries's blog

Andries's afbeelding

Kv “De Twa Doarpen/DIOS” zet haar toppers in het zonnetje: “vele prijzen hoofdprijs voor de vereniging””

Onder grote belangstelling werd de jeugd van onze kaatsvereniging afgelopen Vrijdag 20 November in het zonnetje gezet. In de gezellig opgepimpte kantine waren alle kaatsers met hun coaches en familie uitgenodigd.
De avond begon met koffie en gebak, met daarop het logo van de vereniging, gemaakt door Bakker Offenga. Alle prijswinnaars werden nog eenmaal door het bestuur gefeliciteerd met de behaalde overwinningen. Deze prijzen lagen allemaal uitgestald, zowel de borden als de horloges en verdere eretekens.

Maar liefst drie keer stond de jeugd van de Sexbierumer kaatsvereniging dit seizoen in de finale van een NK: In Easterein waren het de jongens, in Stiens de pupillen jongens, Joran Gerbranda, Mark Jan Ijkema en Jan Sjouke Weewer en in Hurdegarijp de pupillen meisjes, Hen3ke van der Schoot, Nadine de Vries en Elisa Herrema. Helaas geen enkele keer de krans. Voor de schooljongens, Pieter van der Schoot, Jort Gerbranda en Tjibbe Haitsma was er nog een derde prijs op het NK in Britsum. Op de Ald Meiers in Hitzum werd ook al een tweede prijs gewonnen door Grada van der Schoot en Pytrik Visser en ook op de Revanche-Freule te Jellum-Bears was er een tweede plek voor de jongens Jelte Visser, Johannes van der Veen en Kees van der Schoot. Bij de Federatie Barradeel e.o. werd de dorpencompetitie gewonnen door de schooljongens Tjibbe Haitsma, Jacob Henk Teertstra en Lieuwe van der Schaaf.

De voorzitter van de jeugdcommissie Jan Douwe Gerbranda en voorzitster Fokje Van Dijk spraken de kaatsers toe. Coach Jelle van der Veen sprak zijn jongens nog even toe en vermelde dat hij ‘s morgens tijdens het ontbijt een bordje met nummer 2 aan de jongens had getoond, Volgens Jelle was dit niet verstandig geweest want ook dit jaar kwamen ze met een 2 op het bord terug. Jelle werd op zijn beurt weer bedankt door de jongens in de vorm van een tas met inhoud. Minke Jansen was vorig jaar de succesvolste coach bij de vereniging. Dat er dit jaar geen hoofdprijzen voor haar en de meiden waren deed niets af aan de feestvreugde. Hen3ke en Janneke (Pytrik was jammerlijk geveld door de griep) wilden Minke ook dit jaar weer bedanken voor de gezelligheid en de sportieve prestaties. Zij hadden een mooie fotocollage (gemaakt door Joke en Jannie Visser) en een tas met daarop de naam van de vereniging en coach geborduurd. Sia van der Schoot wilde ”haar pupillen en meisjes” nog even bedanken voor de mooie dagen en melde dat ze nog steeds supertrots was op allemaal vanwege de onverwacht goede resultaten. Ook zij werd door Joke Visser (bij afwezigheid van Pytrik) bedankt voor haar inzet. Pieter Goodijk sprak alle kaatsers en aanwezigen ook nog even toe en vertelde dat er nog nooit eerder in de historie zoveel prijzen waren gewonnen in één seizoen, zelfs niet in de “good old days” van Johannes van Dijk en Johannes Brandsma.

Inhoud syndiceren
Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl