Nieuws en handige informatie over Sexbierum & Pietersbierum.

Viskraam op vrijdag

 

Op vrijdag 19 november stond bij de ingang van de COOP een viskraam opgesteld. Een ondernemerduo uit Leeuwarden probeert het uit of er voldoende klandizie is om hier een vaste standplaats voor de vrijdag van te maken. Gezien de aanloop van afgelopen vrijdag lijkt dat wel goed te komen. De plannen zijn om elke vrijdag bij de COOP een staplaats te kiezen en tot 17:45 uur de olie heet te hebben. Vanaf dat moment hangt het van de klandizie af: deze eerste keer ging het luik om half zeven dicht. De precieze tijden zullen de komende tijd in de UM-krant worden geadverteerd. De viskraam bleek in een grote behoefte te voldoen, gezien de flinke belangstelling van dorpsgenoten die een visje ter plaatse nuttigden, of meenamen naar huis. Er waren veel tevreden geluiden te horen.

Vroegûah stond op de donderdagmiddag een viskraam op de Tjerk Hiddesstrjitte, maar daaraan kwam op een gegeven moment een einde aan. Vanaf dat moment reden er twee visboeren op dinsdag en vrijdag rond door het dorp. Het rondreizen maakt het 'vangen' van de visboer erg lastig. En nog langer geleden (rond 1982) was op de Nije Buorren een visrestaurant gevestigd, naast de bakkerij van Bergsma, op de hoek.

NAGEKOMEN BERICHT: deze visboer heeft vergunning aangevraagd bij de gemeente, zodra die is verleend zullen ze elke vrijdag te vinden zijn op de Nije Buorren.

Vergunning voor natuurbad Tzummarum

De provinciale overheid (Gedepudeerde Staten) heeft besloten om de vergunningaanvraag van dhr Postma om een natuurlijk zwembad te maken (via een ontgrondingsvergunning) te verlenen. Na de sluiting van het normale zwembad van Tzummarum, heeft men na de sloop van het buitenbad een grote kuil met water laten vollopen. Aangezien het nu geen officieel zwembad meer is, maar een natuurbad, hoeft de zwemgelegenheid niet meer te voldoen aan vele regels.
Deze zomer kon er gratis gebruik worden gemaakt van het zwemwater, maar voor komend jaar zou er toegangsgeld voor de zwemplas worden geheven.
Met de ontgrondingsvergunning heeft dhr Postma toestemming om zonodig het zwemwater uit te diepen. De vergunningtekst is hier te vinden.

Huldiging Nederlandse Kampioenen

Op vrijdag 22 oktober zal vanaf 20:00 uur het jongedamestrio Hendrieke van der Schoot, Pytrik Visser en Janneke Ennema worden gehuldigd in de 'Lytse Trije'. De dames wonnen op 3 juli in Folsgeare het nederlands kampioenschap voor schoolmeisjes 2010. Deze avond is er ook gelegenheid om de jongedames èn coach (Minke Jansen) te feliciteren.
Verder werden mooie resultaten gehaald door de jongens, met tweede, derde en vierde prijzen bij de nederlandse kampioenschappen.

HCR Harmonie in de krant

In de Leeuwarder Courant van zaterdag 9 oktober stond een artikel over dorpscafé, restaurant en hotel de Harmonie te Sexbierum. Aanleiding was teruglopende voorzieningen in de dorpen, zoals cafés, winkels en pinautomaten etc. De Harmonie is naar eigen zeggen daarop een uitzondering: steeds hogere bezoekersaantallen ondanks de leegloop in andere plaatsen op het Friese platteland.
De LC is op 9 oktober vanwege de nieuwe opmaak huis-aan-huis verspreid in Friesland, dus iedereen in onze provincie kan het artikel lezen.Stop met dure abonnementen en prepaid. Neem SIMYO!


Bellen en SMS voor 10 cent!Jukemaleane geblokkeerd voor vrachtverkeer

Afgelopen maanden heeft men gewerkt aan een vernauwing in de Jukemaleane (aan de Frjentsjerterein zijde), waardoor vrachtverkeer niet langer vanuit Franeker de Jukemaleane aan de noord zijde kan inrijden. Alle vrachtverkeer moet nu via de Waltenaleane rijden om op de Jukemaleane te kunnen komen. Hiermee hoopt men te bereiken dat zwaar vrachtverkeer niet meer door het dorp zelf rijdt, maar vanaf de snelweg de afslag Franeker op de snelweg neemt en dus via de Frjentsjerterdiik naar het dorp rijdt.

Praktijk is dat het vaak erg lang duurt voordat routeplanners zoals Tomtom zijn aangepast, en uit de planner dan blijkt dat het sneller zou zijn via Franeker. OF dat ook gaat lukken voor vrachtverkeer dat via de Afsluitdijk naar ons dorp wil, is de grote vraag.
Jukemaleane 19 en hoger wordt ook nog steeds verkeerd op de kaart weergegeven. Zoekt u eens op http://routes.tomtom.com Jukemaleane 23 of 25 op. Volgens tomtom ligt dat adres ergens op de Frjentsjerterdiik richting Slachte (link).

Uw redactie ontdekte trouwens nog iets geks: als u als vertrekplek sexbierum, kade invoert, en als bestemming sexbierum jukemaleane dan blijkt volgens tomtom u een reis vasn ruim 5 uur voor de boeg te hebben. Als u blindelings de routebeschrijving zou volgen, komt u in de buurt van Brandenburg uit! (link)

Nieuwe brievenbussen

TPG Post heeft in Sexbierum de brievenbus bij de COOP vervangen. De 'oude' types zijn nog niet zo heel lang geleden ingevoerd, toen de huiskleur van TPG van rood naar oranje ging. De nieuwe types zien er een stuk massiever uit: een stevig stalen frame in de grond en een grote oranje brievenbus er boven op. Opvallend is dat de twee gleuven veel hoger zitten dan de vorige modellen. Staande voor de brievenbus is het voor kleinere mensen al snel op ooghoogte. Kleine kinderen kunnen zo er niet bij, maar ook mensen op een scootmobiel of in een rolstoel kunnen niet langer bij de postgleuven. In deze tijd van aanpassingen voor minder-valide medemensen een merkwaardig besluit.

Lytse Bieb

Tot vier jaar geleden bevond zich in Dorpshuit It Waed een 'gewone' bibliotheek waar jong en oud hun leesvoer in de vorm van boeken, tijdschriften, studieboeken en naslagwerken vond. Door gemeentelijke bezuinigingen is uiteindelijk in april 2006 deze bibliotheek gesloten, hetgeen een groot gemis is voor de bevolking van Sexbierum en Pietersbierum.

Om enigszins in het tekort te voorzien is uiteindelijk in openbase basisschool de Barraboech een 'Lytse Bieb' ingericht. Een dergelijke bieb is, zoals de naam al zegt, een kleine bibliotheek afdeling waar met name de jeugd en minder-mobiele ouderen hun boeken kunnen lenen. Maar ook de overige groepen kunnen hier terecht, zodat een gang naar de bilbiotheken in Franeker en Harlingen vaak niet hoeft. Meer over de Lytse Bieb op deze bladzijde (link staat ook links in de menu's onder Instellingen).Klachten over het Openbaar Vervoer in onze provincie?

ov-chipklacht
Voor o.a. prolblemen met bus of OV-chipkaart

Wiettelerij midden in dorp

Op woensdag 1 september deed de politie een inval in een woonhuis op de Skoalstrjitte te Sexbierum. In het geruime tijd leegstaande pand bleek een wiet-plantage aanwezig te zijn. Gedurende de hele dag was de politie aanwezig met meerdere auto's op de Skoalstrjitte. De eigenaar is bekend omdat hij in het pand aanwezig was, hij heeft bekend
en is samen met een Poolse man, welke voor hem werkt, meegenomen naar het politieburo voor verhoor. Later op de dag is hij terug gekomen om zijn auto op te halen.

Er is geconstateerd dat er illegaal stroom werd afgetapt en dat er ongeveer 100 planten stonden. De bedrading was zelfs zo warm dat de politie het de dader ernstig aanrekent dat hij de buurtbewoners in gevaar heeft gebracht. Dit zal de officier van justitie ongetwijfeld mee laten wegen bij de strafeis.

Een inwoonster die de politieauto's zag staan verkondigde: 'zo zie je maanden geen politie auto in het dorp, en dan ineens een heel stel op één dag'. Een andere inwoner verklaarde: 'Ik woon hier één jaar maar heb nu al in dat ene jaar in Sexbierum al meer meegemaakt dan toen ik nog in Soest woonde'.


Foto: M. van den Ban

Dorpshuis It Waed bestaat 35 jaar!

Op zaterdag 11 september zal worden gevierd dat het 35 jaar geleden is dat het dorpshuis It Waed is gebouwd en dus nu 35 jaar bestaat. Vele Sexbierummers en Pietersbierummers hebben via allerlei acties en werkzaamheden geld bijeen gesprokkeld om een deel van de bouwkosten te kunnen opbrengen. Van spekkies inpakken tot delen zelf bouwen. En in 1975 was het klaar: een mooi dorpshuis met oa een grote zaal, een aparte jeugdsoos ruimte, en een ruimte waar de bibliotheek kon komen.

Op zaterdag 11 september zal dit met een feestelijke dag worden gevierd. De festiviteiten beginnen met de ontvangst van alle oud-bestuursleden van Stichting Dorpscentrum Sexbierum-Pietersbierum e.o., en haar twee voorgaande stichtingen: stichting Dorpshuis It Waed en stichting Sociaal Cultureel Werk Sexbierum - Pietersbierum e.o., kortweg SCW.

Vanaf 14:00 uur is er vervolgens een vrijmarkt op het schoolplein voor zowel kinderen als volwassenen (plekje zoeken vanaf 13:00 uur, opgave bij Sander Hartman 06-20126589).
Verder springkussen, schminken, haar invlechten, make-up, draaiend rad, suikerspin, bar met verwarmd terras, eten en muziek.

Om vijf uur begint vervolgens het kuipje steken, Opgave ter plaatse (t/m 15 jaar inleg €1,50, ouder: 3 euro).

En vanaf half tien is er in de grote zaal de popformatie SIX PACK JUNKIE, met gratis entree.


Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl