Nieuws en handige informatie over Sexbierum & Pietersbierum.

Ongeluk op de Hearewei bij Pietersbierum

Op dinsdag 2 maart kwam om zeven minuten voor vier 's middags een oproep om een ambulance. Een vrouw in een Opel Corsa kwam uit richting Harlingen op de Hearewei bij Pietersbierum en wilde linksaf een erf oprijden. Achter haar reed een bus van Connexxion die moest afremmen. Daarop werd de bus ingehaald door een Skoda die vervolgens op de Opel inreed en door de klap de Opel in de sloot deed belanden. Een passerende trekker heeft de auto uit de sloot getrokken. De vrouw is door het ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer was ook ter plaatse gekomen, maar hoefde niet te assisteren.
De weg bleef gestremd tot tegen zes uur en verkeer werd door de politie omgeleid over de Hoarnestreek tussen Pietersbierum en afslag Wijnaldum. Tegen half zes werden de twee voertuigen via een bergingsservice afgevoerd. De Connexxionbus stond ook nog op de ongelukplek, vermoedelijk vanwege sporenonderzoek door de politie over de exacte toedracht en de snelheid van de verschillende voertuigen.Tot en met zondag 7 maart extra acties! Profiteer nu!


Windturbine in de Tjerk Hiddesstraat?

Mogelijk komt in de Tjerk Hiddesstraat een windmolen voor kleinschalige opwekking van energie. B&W Franekeradeel heeft daartoe een bouwvergunning aanvraag ontvangen begin februari 2010. De windturbine aanvraag staat nog niet op de agenda bij de Welstandscommissie: in de vergadering van maandag 22 februari zal deze, volgens de agenda, nog niet worden behandeld.

Guyonne wint scholieren debat


Foto: Harlingen boeit
Op zaterdag 13 februari werd in het gemeentehuis van Harlingen een debat-training en een debatteer-wedstrijd gehouden. Een groep van 20 scholieren deden hieraan mee en volgden in de ochtend een masterclass debatteren. Na de lunch werd de dag vervolgd met een debat-wedstrijd voor groepen en individuele scholieren. Even na vier uur was de winnaar bekend. Bij de individuele debatterende scholieren werd Guyonne van Berge Henegouwen uit Sexbierum uitgeroepen tot de winnares. Uit handen van jury-voorzitter en burgemeester Paul Scheffer ontving zij de prijs en een oorkonde. Ze werd geprezen om haar scherpe en meeslepende betoog. Daarna was het spoorslags naar Leeuwarden waar ze om vijf uur in het water moest liggen voor provinciale zwemwedstrijden. Meer hierover op de infosite Harlingen boeit

Nickelzson in It Waed op 20 februari 2010

Op zaterdagavond 20 februari zal in dorpshuis It Waed de band Nickelzson een optreden verzorgen. De band met leden uit Harlingen, Leeuwarden en omgeving bestaat dit jaar 11 jaar en vormt al jaren één van de beste acts in onze omgeving. Nickelzson speelt zeer gevarieerde muziek, van rock tot disco en van jaren tachtig tot nu. Steeds weer passen ze hun repertoir aan aan de wensen van het publiek en zorgen voor een leuk feest. Door vier zingende bandleden slaagt de band erin om een veelzijdige sound te laten horen.

De band bestaat uit de broers Hans en Edwin de Boer (zang/guitar en drums/zang), Lucien Warrink (bas), Bastiaan Kimkes (lead guitar/zang) en Piet de With (keyboards/zang). De band heeft trouwens de nodige connecties met Sexbierum, want de levensgezellin van één bandlid komt 'van' Sexbierum, één bandlid werkte soms in Sexbierum en zijn schoonzus woont en werkt in Sexbierum, één bandlid dacht jááárenlang bij iemand uit Sexbierummer in de klas te hebben gezeten te hebben (op de Jan Ligthartschool), en één bandlid kijkt bijna 8 uur per dag tegen een Sexbierummer aan. Veel verbindingen dus, en dit zijn nog maar de relaties die de redactie kent.

Vorig jaar in maart speelde de band voor het eerst in Sexbierum, in dorpshuis It Waed. Een groot succes en nog een speciale gebeurtenis ook want om middernacht was zanger Hans jarig. Dit jaar is de band opnieuw gecontracteerd door Stichting Dorpscentrum Sexbierum-Pietersbierum e.o.. Hiermee wordt de pop-cultuur weer flink aangewakkerd.

De stichting heeft meer plannen: op 20 maart staat een Metal Festival met diverse bands uit o.a. Noord Holland op het programma. Daarna optredens van De Bazuin uit Tzummarum en in mei de bekende Friese troubadour Piter Wilkens.

Zaal open: 22:00 uur
Aanvang: circa 22:30 uur
Entree: 8 euro (voor donateurs van It Waed geldt een speciale actie!)
Minimum leeftijd: -

Minister Verburg (CDA) in gesprek met Sexbierum

Zaterdag 20 februari a.s. bezoekt minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Visserij Sexbierum. Zij komt hier op uitnodiging van het CDA-Franekeradeel in samenwerking met het bestuur van dorpsbelangen. Van 11.00 tot 12.30 uur zal zij geínformeerd worden over het gebiedsproces en de leefbaarheid van de dorpen in Noordwest-Fryslân. Ze zal worden ontvangen in dorpshuis ’t Waed en rond een uur of twaalf brengt ze een bezoek aan een aantal winkeliers in het centrum.
Investeren in het buitengebied
Onlangs is het projectplan voor het buitengebied gepresenteerd. In het plan zitten concrete voorstellen om de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering op te vangen en in de leefbaarheid van het gebied te investeren. Belangrijke zaken in het plan zijn: aanpassing van de waterhuishouding, waaronder verziltingsbestrijding voor de landbouw; ontbrekende stukken aanleggen in fiets- en wandelroutes; vis- en aanlegsteigers aanbrengen in vaarten en kanalen; rietkragen aanplanten en vispassages aanbrengen voor een betere waterkwaliteit; verkeersmaatregelen op doorgaande wegen door dorpen, te beginnen in Ried en Dongjum.

No moat it wêze
Het CDA heeft dit zogenaamde Gebiedsproces als speerpunt opgenomen voor de komende jaren. Volgens wethouder en lijsttrekker Lieuwe Miedema biedt het project een geweldige kans om het gebied positief te ontwikkelen. “De lânbou hat jierren wachte op maatregels en no moat it wêze, oars reitsje we fierder efterop en dat kin net lije,” zegt Siemen Cnossen, nr. 3 op de CDA-lijst en afdelingsvoorzitter van LTO-noord. Miedema en Cnossen zijn blij met de komst van de minister. Via de provincie worden gelden van LNV aangewend en de minister krijgt ter plaatse toelichting hoe deze worden besteed.

Topdorpen
Leefbaarheid in Noordwest-Fryslân is een belangrijk thema de komende jaren. Onlangs sprak Verburg over “topdorpen” als tegenhanger van het woord krimp. Juist nu de bevolking niet langer toeneemt, is samenwerking tussen gemeenten en het rijk én bewoners van dorpen hard nodig om voorzieningen overeind te houden en dorpscentra te herontwikkelen. De afgelopen jaren is ook in Sexbierum hard gewerkt aan toekomstplannen. De minister zal daarover met bestuurders van dorpsbelangen van gedachten wisselen en samen met hen en CDA’ers de straat op gaan.

Dorpsvisiefonds
Het verbeteren van dorpscentra in Tzummarum, Oosterbierum en Sexbierum en een actieve aanpak van vervallen panden is speerpunt van het CDA voor de komende vier jaar. Daartoe moet het dorpsvisiefonds blijven bestaan en met voldoende gelden worden gevuld.

Alle bestuursleden en vrijwilligers van verenigingen in Sexbierum en Pietersbierum worden opgeroepen om naar het dorpshuis te komen om vooral te laten zien dat wij een actief dorpengemeenschap vormen met veel vrijwilligers.

Glas in Lood ramen terug in de kerk

Bij onze gemeente is een aanvraag binnengekomen voor het terugplaatsen van glas in lood ramen in het gebouw op Tsjerkepaed 1, de Hervormde Kerk. Indien er geen bezwaar wordt aangetekend, of een ingediend bezwaar ongegrond wordt verklaard, zal de kerk weer voorzien worden van deze oorspronkelijke beglazing.
Meer over de aanvraag.

Forum voor Sexbierum en Pietersbierum

Voor onze dorpen is er een forum ingericht om carpool afspraken te maken, dingen te verkopen of te vragen, klusjes aan te bieden of je voor een klusje aan te bieden. En om spullen aan te bieden die een ander zo mag hebben. Waar Marktplaats en andere ruil- en verkoopsites misschien leiden tot veel rijden om de spullen op te halen of weg te brengen, daar is nu het forum voor onze dorpen. Neem eens een kijkje op het forum:
http://forum.besykje.us/sexbierum en doe uw oproep of aanbod!


UM-krant gaat digitaal!

De UM-krant zoals die al dertig jaar in onze dorpen verschijnt, verschijnt sinds deze week ook digitaal. Via de site www.um-krant.nl. De uitgever van de papieren UM-krant, de Kopieerwinkel te Franeker, maakt op deze manier een stap naar het digitale domein: internet.

Met rubrieken zoals Laatste nieuws uit de dorpen, mogelijkheid van downloaden van de 'papieren versie' van de UM-krant, een agenda en nog veel meer.

Koninklijke Rederijkerskamer 'Ons Genoegen'

Op zaterdag 30 januari zal de toneelvereniging van onze dorpen een fleurig blijspel spelen in dorpshuis It Waed in Sexbierum, met de titel 'Net te beteljen sa'n leadjitter'. De zaal gaat open om half acht en de aanvang is om 20:00 uur. Leden van de vereniging betalen 4 euro entree, niet leden 8 euro. Als u na het toneelstuk komt, betaalt u 3 euro.
Na het toneelstuk speelt 'Bonnefooi'

Generale repetitie is op donderdag 28 januari vanaf 19:00 uur en is bedoeld voor kinderen tot 15 jaar. De entree is dan 1 euro. Voor 55+ is er op zaterdagmiddag een uitvoering.Kort verslag: de avond was goed bezocht: circa 240 betalende bezoekers passeerden de kassa en zagen het toneelstuk en/of maakten de band mee. Een geslaagde avond!

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl