Nieuws en handige informatie over Sexbierum & Pietersbierum.

Rabo geldautomaat weer open

Vorige week ontdekte uw redactie dat de Rabo geldautomaat weer beschikbaar was en men hier weer geld kan opnemen. De pinautomaat was lange tijd uitgeschakeld vanwege 'veiligheids problemen'. Het kostte de Rabo bank blijkbaar lange tijd om die problemen op te lossen.

Een eerder artikel op deze site vermeldde al het kraken van geldautomaten door invoer van een speciale kaart. De Sexbierumse automaat was echter om andere redenen gesloten. Op andere plekken werd dit type automaat volgepompt met gas en daarna liet men de automaat letterlijk exploderen. Naast het stelen van het geld bestaat er naast ook de mogelijkheid van gewonden en schade aan omliggende gebouwen en woningen.

Helaas voor onze dorpen bleef nu de pinautomaat voor lange tijd buiten gebruik en wentelde de Rabo bank de overlast af op een lokale ondernemer: de Coop. Hier konden klanten van de Giro/ing bank wel pinnen (vanwege afspraken tussen de Coop en die instelling), maar klanten van andere banken alleen indien er voldoende geld in voorraad was. Over de extra kosten die de Coop moest maken, was de Rabobank niet gevoelig en niet bereid hieraan bij te dragen. De ondernemer moest menig keer boze klanten vertellen waarom het niet kon en dat men eigenlijk bij de Rabobank moet klagen.

Dorpsfeest 2009

Traditioneel werd de aflopen 20 jaar het dorsfeest geopend met de braderie op woensdag, georganiseerd door de ondernemersvereniging. Dit jaar ziet de ondernemersvereniging er om diverse redenen van af, maar het dorpshuis It Waed stapt in de uitdaging. Dus op 9 september begint op woensdag het dorpsfeest toch met een braderie, rondom het dorpshuis en wijde omgeving. De touwtjes voor de organisatie zijn in handen van Sander Hartman (Juckemaleane 6) en Martijn. Een oproep voor aanmelding voor de markt volgt nog in de komende UM-krant.

Op donderdag 10 september is er vervolgens weer de avond voor de iets oudere 'jeugd'.

Voor de optocht van vrijdag- en zaterdag kun u onderwerpen opgeven op tel 591287. Ook voor het opgeven van straatversiering kunt u daar terecht. Opgave kan tot 5 september.

Gedoogbesluit jongeren-keet

Op 23 juni 2009 heeft college B&W besloten een drietal jongerenketen te gedogen tot 1 maart 2010. Eén van de drie keten is de jongerenkeet Pietersbierum 1, aan het Skippersdykje 1 te Pietersbierum.
Via een inventarisatie is een paar jaar geleden getracht inzicht te krijgen in alle keten. Daarna werd het door de gemeente officieel gedoogd. Vervolgens kwamen er regels en regeltjes om zich aan te houden, waarbij de touwtjes steeds strakker werden aangehaald. En nu uiteindelijk besluit de gemeente de keten tot 1 maart 2010 te gedogen en daarna niet meer.

Vele keten zijn ontstaan doordat de handhaving van de drank en horecawet strenger werd: uitbaters van horeca en andere gelegenheden waar zwak en sterkalcoholische dranken werden geschonken, werden strenger gestraft als een persoon onder de 16 bier in het bezit had. De verkoop was aan

AVC krijgt kunstgras!

De Sexbierumse voetbalclub AVC krijgt na 10 jaar lang zeuren en bedelen eindelijk een kunstgrasveld. De huidige velden waren regelmatig slecht of niet bespeelbaar. De raad van gemeente Franekeradeel heeft uiteindelijk 6 ton beschikbaar gesteld waarbij vanuit de eigen dorpen 25.000 euro moet worden bijdragen. Helaas wordt het kunstgras veld niet een extra veld, waarom ook al lang wordt gevraagd. Eén van de bestaande velden (het B-veld) wordt omgebouwd tot kunstgrasveld.
Op 16 juni heeft het college burgemeester en wethouders zo besloten.

Eigooien 2009: nieuw record!

Net voor klokslag negen leverde de jaarlijkse ei gooi wedstrijd op de Alde Buorren vandaag, 4 juli, een nieuw ei gooi record op. Cornelis en Richard mochten na de strijd om de 1e plaats een poging doen om een maximale afstand het gegooide ei te vangen zonder breken. Op 45 meter afstand werd het oude record van 42,50 meter al succesvol verbeterd. Een volgende poging op 50 meter verzette het record opnieuw een nieuwe waarde. Daarna werd nog geprobeerd om op 55 meter het ei succesvol te vangen, dat helaas niet lukt in de 2 pogingen die ervoor staan.

Nadat Richard en Cornelis het record scherp hadden gesteld, mochten de 1e prijs winnaars Robert en Wayne het ook proberen om het record scherper te zetten. Helaas lukte dit niet. Maar met het nieuwe eigooi record op 50 meter een mooi extra resultaat.

De afval verbrandings oven in ZEMBLA

Op zondag 28 juni 2009 was in het programma Zembla bij de publieke omroepen het onderwerp 'Vechten om Vuilnis'. In dat programma kwamen de verschillende partijen aan het woord in de discussie of de oven er nu moet komen, over de vergunningen en de gang van zaken. De stukken waarop besloten is om de milieuvergunning te verlenen zijn nog steeds niet openbaar gemaakt, ondanks de WOB procedure. De gedeputeerde die besloten heeft om de vergunning te verlenen verwijst naar een fabriek in Duitsland maar kan niet noemen waar die dan staat, een wethouder in Harlingen verwijst bij de vraag of er komende jaren wel genoeg afval is, naar zijn eigen container die nog goed vol is.

Een hoogleraar milieu stelt dat slechts 2 verbrandingsovens in heel Nederland voldoende is voor alles wat verbrand moet worden, het overige kan hergebruikt worden. En nu staan er al 11 en zijn er 2 in aanbouw... Een onwelvallig rapport van Price Waterhouse & Cooper dat vermeldt dat er gevreesd wordt voor onvoldoende afval om de oven draaiend te houden is niet bekend bij de gemeente Harlingen. Genoeg voer voor discussie en het zet onze bestuurders in gemeente en provincie danig te kijk. Kijk en oordeel zelf: Zembla: Vechten om Vuilnis.

Straatkaatsen 2009

De week van 22 juni is er in Sexbierum weer het straatkaatsen op de Nije Buorren en Kade. Met wat winderig weer was het maandag de beurt aan de kleintjes. Vol vuur werd er gespeeld. Op de dinsdagavond was het de beurt aan de volwassenen. Tot half tien wist men de spanning vast te houden in de laatste partij.

Jan Nauta winnaar eindklassement Top Survival Circuit

Afgelopen weekend is Jan Nauta uit Marknesse (voorheen Sexbierum) in het Gelderse Harreveld op formidabele wijze winnaar geworden van het eindklassement van het Top Survival Circuit.

Jan beoefent de Survivalsport al meerdere jaren op het hoogste niveau en wist vorig jaar als 2e in het eindklassement te eindigen. Zondag was er de kans om zijn vele en intensieve trainingsarbeid om te zetten in het behalen van het totale Kampioenschap en zich dus tot beste over het seizoen 2008/2009 te kronen. Tot zondag stond de teller van Jan dit seizoen op vier overwinningen evenals zijn grote concurrent uit De Heurne (Gelderland) Jochem Bruggink. De beslissing zou vallen in deze laatste van elf wedstrijden, waarvan de zes besten tellen voor het eindklassement. Om de titel te kunnen bemachtigen moest er door Jan gewonnen worden met een voorsprong van minimaal 1 minuut 30 op Jochem. De run bestond uit 63 hindernissen (o.a. touwklimmen, sloten oversteken, kano varen, boomstam hakken) over een lengte van 17km welke naar verwachting binnen een tijd van 2 uur 30 gelopen kon worden. Uit Sexbierum was een auto met supporters gekomen om Jan te ondersteunen, en zij werden niet teleurgesteld.

In het eerste deel moest veel gelopen worden met relatief weinig hindernissen. In dit stuk was Jochem in het voordeel, en moest Jan ervoor zorgen dat het gat tussen hen niet te groot werd. Dit slaagde, want de onderlinge afstand werd niet groter dan zo'n 50 meter. Vervolgens kwamen de hindernissen en kon Jan gestaag aan zijn voorsprong bouwen, halverwege bedroeg deze 40 seconden wat dus nog niet genoeg was. Bij het onderdeel boomstam hakken werden door Jan rake klappen uitgedeeld en kon hij uitlopen op zijn concurrent.

Bij de finish was er ongeloof bij de toeschouwers en supporters toen Jan ruimschoots binnen de twee uren bij de laatste hindernis aankwam. Hier ging hij geconcentreerd en snel, en zonder fouten te maken te werk en kon de finish worden aangetikt. Waarbij een onwaarschijnlijk snelle tijd van 1:57 op de klok werd gezet. Het wachten was op Jochem, die al wel bij de laatste hindernis was aangekomen, maar Jan niet meer kon inhalen, en finishde met een tijd van 2:02. Hetgeen betekende dat de 1e plaats en het benodigde tijdsverschil was gehaald, zodat de kampioensbeker meegenomen kon worden naar Marknesse. Hiermee werd het seizoen 2008/2009 uitermate succesvol afgesloten, en kan de voorbereiding weer beginnen voor het seizoen 2009/2010 welke begint op 6 september in Brugge (België).

Pinautomaat RABO buiten gebruik

Vorige week is bekend geworden dat de pinautomaat van de Rabo-bank buiten gebruik is gesteld vanwege veiligheidsredenen. Welke de veiligheidsredenen zijn, is verder niet bekend gemaakt.

Via andere bronnen is er melding gemaakt dat in Rusland en Oost-Europa gevallen zj geweest dat geldautomaten zoals die ook in Nederland voorkomen geopend werden met een sleutel en waarop vervolgens speciale programmatuur is geplaatst. Deze programmatuur slaat vervolgens alle gegevens op van iedereen die erna nog de geldautomaat gebruikt. Via een speciale pas kunnen dan de misdadigers zo af en toe de gegevens uitlezen en misbruiken.

Voorlopig blijft de Rabobank automaat buiten gebruik. Om een te grote toestroom op de pinmogleijkheden bij de COOP te voorkomen, geldt hier voor niet-Postbank en niet-INGbank klanten een limiet van 50 euro bij te pinnen. Indien de geldvoorraad te laag wordt, kunnen alleen INGbank klanten nog extra geld krijgen.

Bij café de Harmonie is het ook mogelijk om geld te pinnen, zo maakte het café bekend via de UM-krant.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl