Nieuws en handige informatie over Sexbierum & Pietersbierum.

Veranderingen bij de COOP

De familie Wielenga gaat een paar dingen veranderen aan de openingstijden. Zo was de supermarkt normaal gesproken tussen 12 en één uur gesloten. Dat gaat veranderen: de COOP is voortaan elke werkdag open van 08:00 to 18:00 uur (dus ook tussen de middag). Op vrijdag opent men om 08;00 uur en gaat men in één ruk door tot de COOP-avond en sluit om 20:00 (en niet langer tot 20:30!). En op zaterdag blijft het zoals het was: van 08:00 uur tot 17:00 uur.

Kortom:
08:00 - 18:00 maandag t/m donderdag
08:00 - 20:00 vrijdags, en
08:00 - 17:00 uur op zaterdag.

Kermis - Kaatsweekend

Dit weekend van 12-14 juni organiseert kv TD-DIOS weer een kermis & kaatsweekend. Dit hele weekend zal er een zweef en draaimolen aanwezig zijn. De volgende kaatsgelegenheden zullen er zijn:

 • Vrijdag 12 juni - Jan Weewer partij, info & opgave bij Jantje Rijpma tel 591023 of Tina Bootsma tel 591923, opgave vóór 18:00 uur maandag 8 juni
 • Zaterdag 13 juni - Stratenkampioenschap, info & opgave bij Jantje Rijpma tel 591023, opgave vóór 18:00 uur woensdag 10 juni
 • Zondag 14 juni - Jeugdleden kaatspartij voor 8-16 jaar, info en opgave bij Joke Visser 591796 of Sia van der Schoot tel 591031, opgave vóór 18:00 uur woensdag 10 juni
 • Dorpsschouw

  Op 11 juni zullen gemeente Franekeradeel en woonstichting Noordwest Friesland een dorpschouw ronde maken. Georganiseerd door Dorpsbelang worden aangemelde zaken bekeken om te bepalen of er iets aan een probleem kan worden gedaan. Denk hierbij over slechte bestrating (weg of stoep), vandalisme, lantaarnpalen die al lange tijd stuk zijn, enz enz enz. Een aantal zaken zullen door de woningstichting worden opgepakt, andere door de gemeente.
  U kunt problemen aanmelden bij de secretaris van Dorpsbelang: Ariën Hartman, email arienhartman@hetnet.nl of telefoon 0517 591660.

  Oldtimer Elfstedentocht door Sexbierum

  Op de zaterdag na Hemelvaart is traditioneel de Elstedentocht voor Oldtimers. Dan bedoelen we niet de leeftijd van personen, maar van voertuigen: zowel auto's, driewielers als motoren. Allemaal minimaal van 1960 of nog ouder.


  Tussen 13:00 en 16:00 uur kwamen vele voertuigen van de rondrit door Friesland langs de Elf steden door ons dorp. Soms met bijna onhoorbare motor, soms met luid brullende zware motor. Een magnifiek gezicht.

  Hollandse avond in de Soos

  Op zaterdagavond 9 mei presenteren de diskjockeys van Soos de Mir een Hollandse avond. Zoals de naam al suggereert, deze avond speciale aandacht voor allerlei Hollandse en Hollandstalige muziek. De presentatie is deze avond in handen van de DJ's Erik en Eelco. De avond begint om 21:00 uur en er is van 22:00 tot 23:00 uur piekuur.

  Hart stichting collecte

  De collecte voor de Hartstichting zoals die in onze dorpen is gehouden, heeft een totaal opgebracht van €673,69 dank zij de inzet van mevr de Jong-Winsemius en haar collectanten.

  Straatkaatsen

  In week 26, dat is van 22 tot 26 juni zal op de Nije Buorren en de Kade weer het traditionele straatkaatsen plaatsvinden. Meer nieuws zal volgen.

  Oranje Nationaal Playbackshow op 15 mei!

  De Oranje Nationaal Playback wedstrijd die op Koninginnedag stond gepland, wordt nu gehouden op 15 mei aanstaande. De deelnemers wordt verzocht om te laten weten of ze die avond ook hun act kunnen laten zien.

  Vanwege de gebeurtenissen op 30 april in Apeldoorn heeft het bestuur van Oranje Nationaal toen besloten om de festiviteiten op de avond af te lasten. Daarmee ging de playback show ook niet door. Maar nu dus op 15 mei in dorpshuis It Waed.

  Gladiolen toernooi

  Op zaterdag 30 mei 2009 organiseert AVC het 14e internationale gladiolen toernooi. Aanvang is 10.00 uur. Om circa 17:00 uur zal het voetbal afgelopen zijn en begint het 'gladiolenbal'en 'kleintje dorpsfeest'. De muziek wordt verzorgd door drive in show 'T Music' en er zal een live artiest langskomen. De toegang tot de feesttent is gratis.

  Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
  De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
  van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl