Nieuws en handige informatie over Sexbierum & Pietersbierum.

Oranje Nationaal last Playbackshow af (30/4)

Vanwege de gebeurtenissen op Koninginnedag 2009 heeft het bestuur van Oranje Nationaal in onze dorpen besloten om de geplande 'playbackshow' zoals die traditiegetrouw in het dorpshuis It Waed wordt gehouden, af te lasten. De gebeurtenissen, de doden en de vele gewonden gaven geen pas om die avond een feest te vieren, vond het bestuur. De bezoekers die naar het dorpshuis It Waed kwamen werden door 2 bestuursleden te woord gestaan. Deze twee mannen lichtten het standpunt van het bestuur toe. Voor dit standpunt was in het algemeen veel begrip en velen verwachtten het al.

In het dorp was het, net zoals in vele andere plaatsen, een vreemd gezicht: op de ene plaats wapperde de vlag in top, op de andere plaats hing deze halfstok. Bij het dorpshuis hing 's avonds de vlag ook halfstok.
Het bestuur liet weten dat er later een andere avond gepland zal worden.

LAATSTE NIEUWS: de playbackshow zal op 15 mei worden gehouden

Donateursavond Concordia op 25 april 2009

Op Zaterdagavond 25 april 2009 is er donateuravond muziekvereniging “Concordia Sexbierum” met als thema Country & Western. Laat u verrassen deze avond, met optredens van de majorettes, drumfanfare en colorguard. De aanvang is 19.30 uur en de locatie is Liackamastate te Sexbierum, entree is gratis.
In de pauze verloting met leuke prijzen! Voor meer info zie: www.concordia-sexbierum.nl.


Foto: www.concordia-sexbierum.nl

Het Coöperatiefonds iets voor u?

Heeft uw vereniging, stichting of instantie een -grootschalig- maatschappelijk project waarvoor nog financiële middelen nodig zijn? Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland is een bank van en voor klanten en leden. Daarom steunen wij veel verenigingen, stichtingen en instanties in uw regio.

Heeft u een project dat zich onderscheidt van ‘reguliere’ sponsorprojecten? Dan kunt u vanaf nu terecht bij ons Coöperatiefonds. Ga naar www.rabobank.nl/lnwf voor meer informatie en voorwaarden. Of bel (058) 244 55 66 voor het aanvragen van een brochure en aanvraagformulier. Aanvragen kunt u tot 1 juli 2009 indienen.

Tropische avond

Op 11 april organiseert werkgroep Soos de Mir een tropische avond in de soos te Sexbierum, met o.a. limbo dansen en meer tropische verrassingen. De tropische avond is ooit 20 jaar geleden bedacht voor carnaval, in het hetzelfde weekend vallend. Sexbierummmer carnavals vereniging 'De Sleeptoffels' heeft begin jaren tachtig geproberd om het carnaval in Sexbierum & Pietersbierum tot leven te brengen, maar helaas kwam dat niet echt als traditie in zwang. Eind jaren tachtig kwam Piet Nieuwenhuis met een idee om een tropische avond te organiseren. Tijdens de eerste tropische avonden bracht een tropische band en één keer de Tropical Disco Show (drive-in-show) de muzikale stemming. Via aankleding en een barbecue in de hoek van de grote zaal (met o.a. hamburgers, saté en nog veel meer) werd de sfeer versterkt.

Vanwege wat teruglopende belangstelling bij het wat oudere publiek en enthousiasme bij het jongere publiek is uiteindelijk de tropische avond naar Soos de Mir verschoven. Met tropische mixjes, limbo dansen en gepaste kleding werd de traditie voortgezet. Veel korte broeken en luchtige kleding werd gespot, ook toen het nog in begin februari plaatsvond. Eén bezoeker werd na de soos-avond in Harlingen gespot, alwaar hij in een fel-rode korte broek bij -10 graden rondliep op straat tijdens stappen in Harlingen, tot grote hilariteit van andere stappers.

Pake Cornelis & Beppe Afke in It Waed

Op zaterdagmiddag 4 april houdt de 55+ Sexbierum-Pietersbierum groep een slotmiddag. Hierbij treden Pake Cornelis en Beppe Afke op met meezing liedjes en sketches. De middag wordt afgesloten met gezamenlijk eten.

Opgave is mogelijk op telefoonnummers (0517) 1769 of 591864. De kosten voor het hele programma (inclusief eten) bedragen 5 euro. Voor alleen de gezellige middag (dus zonder eten) zijn de kosten 4 euro. Opgave is mogelijk tot 1 april.

Toneel in It Waed

Op donderdag 2 april zal in dorpshuis It Waed 'TRYATER' het blijspel 'EN IK DAN' van Annie M.G. Schmidt. In dit blijspel speelt alles om een flinke som geld die iemand van zijn werkgever heeft geleend zonder diens medeweten. Als de accountant op bezoek dreigt te komen, zijn de rapen gaar.

De voorstelling begint om 20:00 uur, kaarten zijn te reserveren via Seksje Edukaasje Frjentsjerteradiel, telefoon (0517) 591381 en voor de voorstelling aan de zaal.

Nickelzson groot succes

Op zaterdagavond (28-3-09) trad de band Nickelzson op in een goed gevuld dorpshuis It Waed. Ongeveer 180 personen bezochten het popconcert en de sfeer was erg goed. Om kwart voor elf begon de band te spelen voor een al redelijk gevulde zaal, maar binnen een half uur was de zaal goed gevuld. Van rustige nummers zoals 'In the air', 'Crazy' tot nummers als 'Let me entertain me', 'With or without you'. Veel bezoekers, in ieder geval van Harlingen tot Sint Annaparochie, beleefden een erg leuke avond.

Om 00:00 uur nog een leuk moment: de zanger Hans de Boer werd om dat tijdstip jarig en daar werd even aandacht aan besteed, waarna de band zijn eerste set voorzette. Die eerste set was ongeveer anderhalf uur. Na een pauze van 20 minuten begon de band aan de tweede set. En om twee uur was het einde daar, maar gelukkig werd er nog een toegift gedaan. Tegen vier uur (de zomertijd ging in!) was het dorpshuis weer vrijwel leeg en kan de organisatie terugkijken op een zeer geslaagde avond.

Nickelzson in dorpshuis It Waed op 28 maart

Op 28 maart zal in de grote zaal van dorpshuis It Waed de band Nickelzson spelen. Deze band bestaat dit jaar 10 jaar en timmert al jarenlang succesvol aan de weg in zowel Friesland als erbuiten. De band heeft voor de zomer een groot spectakel in de plannen staan waarvoor men al druk is met nieuw repertoire in te studeren. Misschien lichten ze in Sexbierum wel een tipje van de sluier op.

Het optreden begint om circa 22:00 uur en er is geen leeftijdsgrens. Wel is de wettelijke regeling van kracht (uiteraard) dat onder de 16 men geen alcohol mag gebruiken.

Afscheid van icoon: Zaagsma winkel

Op zaterdag 14 maart om 16:00 uur sloot Fixet Zaagsma te Sexbierum de deuren. Daarom komt een einde aan meer dan 160 jaar bedrijvigheid in Sexbierum. In al die jaren is Zaagsma uitgegroeid van een aannemerij met wat losse verkoop van spijkers en planken, tot een combinatie van aannemerij en een modern winkelcomplex. Dit complex omvat zowel een FIXET winkel en een FIXET tuinwinkel, maar ook een bloeiend internetbedrijf de Tooldiscounter.nl.

Zo'n vijftien jaar geleden werd er stevig verbouwd en werd de winkel flink vergroot. Maar ook deze vergroting kon de uitbreiding van assortiment niet bijhouden: opnieuw is de behoefte aan winkeloppervlak dan op de Nije Buorren gerealiseerd kon worden. Ook opslag en aan/afvoer bracht problemen in de drukke winkelstraat in het hart van het dorp.

Op de foto Jaap Zaagsma met zijn twee kinderen en twee medewerkers.


In 1845 registreerde de eerste Zaagsma zich bij de Kamer van Koophandel (dat werd toen verplicht) en daarmee begon het bedrijf officieel. Voor die tijd was inschrijving niet verplicht maar bestond het bedrijf al. Jaap Zaagsma is de negende telg die het stokje overnam van zijn vader en twee ooms. Jaap bouwde flink uit met een internetwinkel dat veel extra klandizie bracht. Hiermee kon de strijd tegen grote bouwmarkten worden voortgezet, èn door artikelen die anderen vaak niet voerden. Voor velen in Sexbierum, Pietersbierum, Oosterbierum en Tzummarum was de Fixet in Sexbierum het eerste punt om artikelen voor doe-het-zelfen, bouw, landbouw of timmerwerk aan te schaffen.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl