Nieuws en handige informatie over Sexbierum & Pietersbierum.

Fysiotherapie in Sexbierum

Al sinds het begin van Bjirmenstate is één van de activiteiten die van de fysiotherapeut. Tot voor kort was dhr Bert Dijkstra actief als fysiotherapeut, maar nu zijn de activiteiten overgenomen door Jolanda Walta. Voor cliènten verandert er verder weinig buiten een andere persoon, aangezien de post onder de maatschap Fysiotherapeuten Harlingen blijft vallen.
Jolanda was tot kortgeleden vooral actief in twee andere vestiging van de maatschap: in de Batting en op de Rozengracht (trainingsinstituut FIT). Die laatste locatie is in december 2011 opgegaan in de nieuwe praktijk in de Batting.
Contactgegevens van de fysiotherapie vindt u op deze bladzijde en de website van Maatschap Fysiotherapie Harlingen op deze bladzijde.

Bushaltebord

Op zaterdag 28 januari lag op het Fliet, bij de hoek met het Achterom een bushaltebord van Connexxion, afkomstig van de Hearewei. De vinder heeft hierop met Connexxion geprobeerd te bellen, maar deze zijn in het weekend niet bereikbaar. Vervolgens is er een melding van gemaakt bij de politie, welke de zaak zullen onderzoeken en de eigenaar van het bord op de hoogte zullen stellen.

Zaterdag 28 jan: Oud Papier

Op zaterdag 28 januari zullen de Christelijke jeugdclubs weer oud papier ophalen. Vanaf 09:00 wordt het oude papier verzameld. Zet u het svp op de vaste plekken langs de weg neer.

Vuilverbrandingsoven - soap (een nieuwe aflevering)

De criticasters riepen het al bij voortduring: er is in Nederland meer dan genoeg verbrandingscapaciteit en er was geen noodzaak voor het bouwen van een nieuwe oven in Harlingen. Toch moest die er komen. De argumenten van de voorstanders van de oven, zoals 'we kunnen niet maken om Fries afval tientallen of honderden kilometers ver weg te brengen om aldaar te verbranden', krijgen nu wel een erg zure nasmaak: op NU.nl valt te lezen dat er nu een overcapaciteit is voor vuilovens van 1 miljoen ton afval, dit is 1 miljard kilogram! Eerdere pogingen werden gedaan om de 'honger' van de oven in Harlingen te stillen met afval uit Dordrecht en Achterhoek helemaal naar NW-Friesland te transporteren. Nu wordt naast het afval van de stad Napels (ITALIË) ook afval vanuit Duitsland naar ons land verscheept om hier te verbranden, om de ovens maar brandende te houden (en de investeringen van de aandeelhouders zeker te stellen).

In plaats van de vrachtwagens met ons huisvuil naar andere plekker, komen er dus nieuwe stromen met vrachtwagens naar o.a. Harlingen toe. Vrachtwagens die vaak in Duitse steden niet mogen rijden omdat ze te vervuilend voor die steden zijn, zullen dus het Nederlandse land doorkruisen om op het eindpunt 'groene stroom' te kunnen opwekken. Groene stroom, want zo wordt het verbranden van dit afval genoemd, ondanks dat er een flinke partij groen-afval bij moet om de vereiste temperaturen te bereiken die nodig zijn om binnen de grenzen te blijven. Dat huisafval uit Napels komt tenminste nog per schip hetgeen een veel milieuvriendelijker manier van vervoer is. Maat tja, bekend is ook dat men in Napels veel last heeft van allerlei zaken die niet volgens de regels lopen, dus hopelijk is het afval dus wat het zou moeten zijn.... [HFB]

Afscheid als huisarts

Na bijna 37 jaar actief te zijn geweest als huisarts, nam vrijdag 20 januari 2012 dhr. Ab Brouwer afscheid als huisarts. De afgelopen jaren vanuit het gezondheidscentrum Bjirmenstate, maar ervoor vanuit de praktijk aan huis, werden de patiënten bijgestaan in medische zaken, in lief, vreugde (oa geboortes) en leed (o.a. overlijdens). Vroeger was dat 7 dagen in de week, 24 uur per dag zonodig, met eens per 2 weken een vrij weekend (waarbij de andere plaatselijke huisarts waarnam). Maar ook daaraan kwam een einde met het instellen van en meewerken aan de dokterswacht in Leeuwarden.
Dokter Brouwer draagt de praktijk over aan dokter Hoexum, die afgelopen jaren al actief was in de praktijk, dus voor veel patiënten geen onbekende is.

Tijdens de afscheidsreceptie was er overweldigende belangstelling en de rij stond buiten aan toe. Bijna elke Sexbierummmer en Pietersbierummer heeft wel te maken gehad met dr Brouwer als huisarts, hetzij als 'eigen arts' dan wel als vervanger indien de eigen huisarts niet beschikbaar was. Dr. en mevrouw Brouwer hadden in de uitnodiging vermeld dat enveloppen met inhoud ten goede zouden komen aan een goed doel.

Meer over het afscheid, en foto's op de site van Dorpsbelang.

Toneelstuk van Kon. Rederijkerskamer 'Ons Genoegen'

Op zaterdag 28 januari voert Kon. Rederijkerskamer 'Ons Genoegen': een Fries blijspel uit: 'De Klopgeast', een blijspel in drie bedrijven.
Aanvang 20:00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Toegang voor leden is 5 euro, voor niet-leden 10 euro.

Generale repetitie op donderdag 26 januari vanaf 19:00 uur voor jeugd tot 15 jaar, entree 1 euro.
55+-ers: zaterdagmiddag 14:00 uur, zaal open vanaf 13:30 uur. Entree 5 euro.

MFC en Herinrichting info-avond!

Vanavond zal in dorpshuis It Waed het resultaat worden gepresenteerd van een studie die is uitgevoerd door een ingenieursbureau over de mogelijke herinrichting van de dorpskern van Sexbierum, zeg maar het gebied Nije Buorren / Kade. In overleg met genodigden (met name de ondernemers van Sexbierum) zijn plannen bedacht en besproken, en zijn hiervoor een paar varianten vastgesteld.

Doel van het onderzoek is om Sexbierum weer meer een kern te geven, die qua uitstraling en inrichting verloren is gegaan door het sluiten van diverse winkels, zoals de Fixet, van der Wal meubels en eerder al de fietsenmaker, één van de twee bakkerijen. Men denkt aan het herinrichten van de doorgaande straat, gelijkvloers maken (dus geen stoepen meer), enkele parkeervakken via markeringen op de weg. Allemaal werkzaamheden die de leefbaarheid ten goede moeten komen, en de straat verkeerluwer en veiliger moet maken, meer het karakter van een 30km of langzamer.
Op de website van dorpsbelang zijn de plannen in te zien. Deze plannen worden op vrijdagavond 11 november 2011 gepresenteerd in dorpshuis It Waed.

MFC
Deze avond zullen bovendien de plannen worden gepresenteerd voor een nieuw Multifunctioneel Centrum (MFC). In dit MFC moeten zoveel mogelijk functies worden samengebracht als 'dorpshuis', gymzaal, kleedkamers voor sport, ruimte voor vergaderingen/verenigingen, jongeren/soos/bands enz enz enz. Als plek voor het MFC is nog volop een discussie gaande. Idealiter zit een MFC zo dicht mogelijk bij de school/scholen, sportvelden, centraal in het dorp en goed bereikbaar, met voldoende parkeerruimte, en met zo min mogelijk overlast voor de omwonenden (oa geluidsoverlast & verkeer). Deze aspecten laten zich moeilijk verenigen.
Voor het MFC zijn door een aantal toekomstige gebruikers van het gebouw plannen gemaakt, zowel over hoe het gebouw er uit zou moeten zien (hoe groot de verschillende zalen en zaaltjes), als ook de locatie en beheersstructuur (een samengesteld bestuur of een onafhankelijk bestuur). In het MFC zouden dan de voetbalvereniging, kaatsvereniging (en diverse andere sportvereningen) moeten samenwerken met het huidige dorpshuis, de scholen, de muziekverening en overige gebruikers van een dergelijk gebouw. Het grote voordeel is het veel beter benutten van een dergelijk gebouw (=kostenbesparend) en het gezamenlijk dragen van de kosten van gebouw en faciliteiten. De kosten zijn rond de 6 miljoen (zonder diverse inventaris).

Redactioneel commentaar herinrichting centrum:
Het is op zich merkwaardig dat dit tot nu is uitgevoerd met genodigden, met name de plaatselijke ondernemers, en zonder een stem van de overige bewoners die op de Nije Buorren en Kade wonen. Vanavond is de eerste gelegenheid voor deze groep om te reageren op de plannen. Zij zijn degenen die zometeen dagelijks worden geconfronteerd met de nadelen van aspecten van de plannen (als hopelijk ook de voordelen). Flinke inspraak in een veel eerdere fase was daarbij gepast geweest. De belangen van 'pure bewoners' kunnen soms enorm uiteen lopen van die van ondernemers (die soms voor de twee straten ook de rol bewoner hebben). Neem alleen maar parkeerruimte: de ondernemer wil goed bereikbaar zijn voor zijn klanten. De bewoner wil dat zijn auto veilig staat geparkeerd, zonder regelmatig parkeerschade door andere in- en uitparkerende auto's, of passerend verkeer.
Dat er iets moet gebeuren is duidelijk, om verdere teloorgang zoveel mogelijk tegen te gaan. Wel zijn in onze ogen er wat haken en ogen aan de plannen.

De aanvang vanavond is 20.00 uur. Er wordt gehoopt op een grote opkomst, omdat de toekomst en leefbaarheid van het dorp mede hiermee wordt bepaald. De toegang is gratis. De presentaties zullen worden gedaan door dorpsbelang, dorpshuis It Waed en de ondernemersverniging.

Het plan van het nieuwe MFC staat op deze plek.
De plannen voor herinrichting centrum Sexbierum zijn hier te vinden: plannen.

Stier breekt los in het dorp....

Vandaag (5/10) is een stier ontsnapt tijdens transport naar de slager. De stier liep vanmiddag in het centrum van het dorp. De altijd waakzame 'Cat' had een camera klaar en wist het dier vast te leggen toen het dier terug werd gebracht door met een koe de stier mee te lokken. Op de foto een koe met een stier erachteraan bij garage de Boer. Zouden de stier 'de boer' op willen zoeken? ;-).
De stier zal worden verdoofd en is naar de ijsbaan gebracht. De stier gaat een week terug naar de boerderij om bij te komen.
Update 14:45 (Cat): Het is wachten op de veearts en toestemming om te schieten met verdoving.
Update 17:00 (Cat): Aangezien er geen verdovingsgeweren beschikbaar zijn, zal de stier worden neergeschoten door een agent.
De speciale reporter 'Cat' ter plaatse houdt ons op de hoogte.

foto's: Catharina
Update 18:15 (Eric): De stier was weer op verkenning, hij stond 5 minuten terug bij Eric en Grietje achter huis/garage op het Fliet. Het dier is nu geschoten met verdoving en teruggelopen via de kade richting brug. Het wachten is op het in werking trekken van de verdoving.
Update 18:35 (Cat): De stier is down door de verdoving en slaapt nu.
Update De Telegraaf bericht op 6/10 dat de stier alsnog is geslacht.
Bericht in de » meer lezen | 3 bijlagen

Dorpsfeest: diefstal en vernieling

Helaas gebeuren er ook vervelende dingen tijdens het dorpsfeest: zo zijn er landenvlaggen gestolen op de Nije Buorren in de nacht van zaterdag op zondag, rond 01:00 uur. Via een oproep in de straat wordt geprobeerd de daders te bewegen ze terug te brengen en de aangerichte schade te vergoeden. Van één vlag hangt alleen nog een reepje, maar ook diverse stokkenhouders zijn compleet uit de muur gescheurd. Indien ze dinsdag 13 sept niet terug zijn, zal er aangifte worden gedaan van de diefstal en vernieling. De daders liepen vanaf het pompstation richting Hearewei over de Nije Buorren, dumpten op 'De Hoek' een paar vlaggestokken in de steeg, en liepen verder richting Alde Buorren. De politie is gebeld door een getuige, maar die meldde dat er geen auto beschikbaar was.
Indien rond hetzelfde tijdstip meer vernield is op de genoemde route, stuurt u dan svp een email aan vernieling@doorhet.net. Ook als u iets heeft gezien, de vlaggen ergens aantreft of andere tips heeft, laat het dan svp weten.

Update 21:00 uur: drie van de zes daders stonden op de stoep met excuses. Schade zal worden vergoed.

Update 12/13 september:
1) Ook op de Finne zijn diverse dingen vernield, zoals versieringen van palen getrokken, prikkabel en fittingen vernield. De daders zijn gezien (een zes-tal): vijf ervan holden weg vanaf de Finne richting W Kroezestrjitte en Skoalstrjitte. De zesde wandelde rustig weg op zijn gemak.
2) Op de Rients Westrastrjitte is een heg vernield. Helaas is dit bijna elk dorpsfeest het geval.
Van beide bovenstaande vernielingen hebben zich nog geen daders gemeld. Dus tips daarover zijn welkom.
3) Uit een grijze auto, geparkeerd op de Nije Buorren voor de slijterij/Coop is een Tomtom One V3 ontvreemd (tussen zaterdagmiddag en maandagmiddag). Bij opstarten worden de namen en telefoonnummers van de eigenaars getoond. Tips zijn welkom op het bovengenoemde emailadres.

Update 15 sept: de vlaggen van de Nije Buorren zijn allemaal terug, excuses gemaakt en de schade is vergoed. De buurtverening Nije Buorren heeft besloten het hierbij te laten.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl