Nieuwjaarsfeest in It Waed

Vrijwel meteen na twaalf uur (nou ja: om 01:00 uur) kan de bevolking van Sexbierum en Pietersbierum terecht in dorpshuis It Waed. Zoals al zovele jaren organiseert daar de oudejaarsplaoeg een feest tot in de kleine uurtjes.

Vroeger was dit in de soos, maar gezien de drukte van de laatste jaren, is het sinds een paar jaar in de grote zaal van het sorpshuis. Vanaf 00:30 uur kunt u daar terecht voor de goede wensen en/of een biertje. In de agenda in de UM-krant staat per abuis de soos als plaats van handeling vermeld.
Entree is 5 euro, toegang voor 16 jaar en ouder, legitimatie mee!

's Middags op nieuwjaarsdag is vanaf 17:00 uur in de soos de gelegenheid voor een biertje, goede wensen en alles wat er bij hoort.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl