WOZ en gemeentelijke aanslag weer binnen

Als het goed is, dan heeft u van de gemeente Franekeradeel weer een schrijven ontvangen waarin wordt verteld wat uw bijdrages dit jaar zullen zijn aan de gemeentelijke kas: verdeeld over onroerend-goed belasting, rioolrecht en reinigingsrecht (uw betaling voor Omrin). Wat veel mensen over het hoofd zien, is dat voor huiseigenaren dit meteen de aanslag voor de WOZ waarde is waarin uw huiswaarde voor 1-1-2009 wordt vastgelegd. Die waarde wordt tegenwoordig elk jaar opnieuw bepaald, en aan de hand van trents van de verkoopwaardes van huizen om u heen en verkoop van vergelijkbare panden vastgesteld. Als u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ waarde, dan kunt u bezwaar maken tegen de WOZ waarde. Dat moet binnen een termijn die nu loopt. Wilt u bezwaar maken, dan moet u voor de vervaldatum (6 weken na de dagtekening) een bezwaar hebben ingediend. De WOZ waarde wordt gebruikt om de hoogte van uw eigen woning forfait te bepalen, gemeentelijke belastingen en voor het waterschap. Bij Vereniging Eigen Huis) kunt u kijken wat de waarde ontwikkeling in uw buurt is. Een standaard rapport kopen van 11 of 16 euro raadt onze redactie af, aangezien u hiermee niet zoveel kunt. Het is nauwelijks bruikbaar voor een bezwaar, gezien de ruime spreiding van de waardeschatting.

Indien u denkt dat de WOZ misschien te hoog is vastgesteld, heeft u de mogelijkheid om zelf een procedure te beginnen, of dit over te laten aan een organisatie zoals WOZspecialisten.nl. Zij werken, volgens hun website, gratis voor u en worden betaald uit de tegemoetkoming beroepskosten indien u uw zaak wint. Als de WOZ niet wordt verlaagd, krijgt u geen vergoeding. Het bedrijf kan blijkbaar leven van de vergoedingen van zaken die zij winnen.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl