Wist u dat .....?

....men in Oosterbierum wel hele bijzondere mensen kent?
....ook bijzondere activiteiten organiseert?
....het soms wel eens haaks staat op wat wettelijk mag?
....op de aangekondigde braderie van 5 juni men aan KINDERKOOP doet?????
....men ook nog VERKOPERS IN DE DOP zocht? (zie advertentie in de UM-krant van 2 juni)

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl