Lytse Bieb

Tot vier jaar geleden bevond zich in Dorpshuit It Waed een 'gewone' bibliotheek waar jong en oud hun leesvoer in de vorm van boeken, tijdschriften, studieboeken en naslagwerken vond. Door gemeentelijke bezuinigingen is uiteindelijk in april 2006 deze bibliotheek gesloten, hetgeen een groot gemis is voor de bevolking van Sexbierum en Pietersbierum.

Om enigszins in het tekort te voorzien is uiteindelijk in openbase basisschool de Barraboech een 'Lytse Bieb' ingericht. Een dergelijke bieb is, zoals de naam al zegt, een kleine bibliotheek afdeling waar met name de jeugd en minder-mobiele ouderen hun boeken kunnen lenen. Maar ook de overige groepen kunnen hier terecht, zodat een gang naar de bilbiotheken in Franeker en Harlingen vaak niet hoeft. Meer over de Lytse Bieb op deze bladzijde (link staat ook links in de menu's onder Instellingen).Klachten over het Openbaar Vervoer in onze provincie?

ov-chipklacht
Voor o.a. prolblemen met bus of OV-chipkaart

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl