Dorpshuis It Waed

Het dorpshuis voorziet in een centrale rol in Sexbierum: van uitgaansgelegenheid voor jong & oud tot aan kinderopvang. Helaas is de bibliotheek sinds april 2006 vervallen (gemeentelijke bezuinigingen), maar veel andere aktiviteiten worden zoveel mogelijk uitgebreid.

Zie voor informatie over het dorpshuis: www.itwaed.nl
Zie voor informatie over Soos de Mir: www.soosdemir.nl (oa met agenda) en www.soosdemir.com

Dorpshuis It Waed
Stinchting Dorpscentrum Sexbierum-Pietersbierum e.o.

Postadres:
Postbus 30
8855 ZM SEXBIERUM

Bezoekadres:
Skoalstrjitte 12
8855 HL SEXBIERUM

Telefoon: 0517 591263 (dorpshuis) en 591580 (soos de mir).
Kijk hier voor meer adresinfo en meer telefoonnummers

KvK nummer: 41000299

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl