Vergunning voor natuurbad Tzummarum

De provinciale overheid (Gedepudeerde Staten) heeft besloten om de vergunningaanvraag van dhr Postma om een natuurlijk zwembad te maken (via een ontgrondingsvergunning) te verlenen. Na de sluiting van het normale zwembad van Tzummarum, heeft men na de sloop van het buitenbad een grote kuil met water laten vollopen. Aangezien het nu geen officieel zwembad meer is, maar een natuurbad, hoeft de zwemgelegenheid niet meer te voldoen aan vele regels.
Deze zomer kon er gratis gebruik worden gemaakt van het zwemwater, maar voor komend jaar zou er toegangsgeld voor de zwemplas worden geheven.
Met de ontgrondingsvergunning heeft dhr Postma toestemming om zonodig het zwemwater uit te diepen. De vergunningtekst is hier te vinden.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl