Lezers uit Australië

Dat de site veel gelezen wordt, was wel duidelijk. Maar nu blijkt men zelfs in Australië onze dorpensite in de gaten te houden. We kregen bericht van Hayley Browne-Beimers die de site had bekeken en een vraag stelde. Ze is op zoek is naar de graven van haar overgrootmoeder en overgrootvader, die beide in Sexbierum zijn overleden. Het gaat om dhr Berend Beimers en mevr Elizabeth Willems Beimers-Terpstra. Berend is op 27 juli 1939 gestorven en Elizabeth op 20 september 1938.

Hayley is van plan volgende maand Sexbierum te bezoeken en zou graag ook de graven bezoeken. Maar als er misschien nog andere familie in onze dorpen wonen, wil ze die vast ook treffen. Mocht u iets weten, mailt u dan aan redactie @ doorhet.net (aan elkaar zonder spaties).

BijlageGrootte
australia.jpeg7.56 KB
Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl