Sexbierummer kaatsers winnen Freule partij

Voor het eerst in de geschiedenis wint het Sexbierum/Pietersbierum kaatsteam op de Freule in Wommels. De kaatsers Johannes van der Veen en de gebroeders Kees en Pieter van der Schoot draaiden als partuur uitstekend en wisten in de finale Dronrijp te verslaan. Met een rondrit in een koets te Wommels werd daar de huldiging van het winnende team afgesloten, maar na de busreis naar huis stond drumband 'Concordia' klaar om de winnaars ook in eigen dorpen te huldigen. Met een drankje in de kantine werd het voor dat moment afgesloten.
Meer op de site van de kaatsvereniging en bij GPTV een videoverslag van de hele Freulepartij.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl