MFC en Herinrichting info-avond!

Vanavond zal in dorpshuis It Waed het resultaat worden gepresenteerd van een studie die is uitgevoerd door een ingenieursbureau over de mogelijke herinrichting van de dorpskern van Sexbierum, zeg maar het gebied Nije Buorren / Kade. In overleg met genodigden (met name de ondernemers van Sexbierum) zijn plannen bedacht en besproken, en zijn hiervoor een paar varianten vastgesteld.

Doel van het onderzoek is om Sexbierum weer meer een kern te geven, die qua uitstraling en inrichting verloren is gegaan door het sluiten van diverse winkels, zoals de Fixet, van der Wal meubels en eerder al de fietsenmaker, één van de twee bakkerijen. Men denkt aan het herinrichten van de doorgaande straat, gelijkvloers maken (dus geen stoepen meer), enkele parkeervakken via markeringen op de weg. Allemaal werkzaamheden die de leefbaarheid ten goede moeten komen, en de straat verkeerluwer en veiliger moet maken, meer het karakter van een 30km of langzamer.
Op de website van dorpsbelang zijn de plannen in te zien. Deze plannen worden op vrijdagavond 11 november 2011 gepresenteerd in dorpshuis It Waed.

MFC
Deze avond zullen bovendien de plannen worden gepresenteerd voor een nieuw Multifunctioneel Centrum (MFC). In dit MFC moeten zoveel mogelijk functies worden samengebracht als 'dorpshuis', gymzaal, kleedkamers voor sport, ruimte voor vergaderingen/verenigingen, jongeren/soos/bands enz enz enz. Als plek voor het MFC is nog volop een discussie gaande. Idealiter zit een MFC zo dicht mogelijk bij de school/scholen, sportvelden, centraal in het dorp en goed bereikbaar, met voldoende parkeerruimte, en met zo min mogelijk overlast voor de omwonenden (oa geluidsoverlast & verkeer). Deze aspecten laten zich moeilijk verenigen.
Voor het MFC zijn door een aantal toekomstige gebruikers van het gebouw plannen gemaakt, zowel over hoe het gebouw er uit zou moeten zien (hoe groot de verschillende zalen en zaaltjes), als ook de locatie en beheersstructuur (een samengesteld bestuur of een onafhankelijk bestuur). In het MFC zouden dan de voetbalvereniging, kaatsvereniging (en diverse andere sportvereningen) moeten samenwerken met het huidige dorpshuis, de scholen, de muziekverening en overige gebruikers van een dergelijk gebouw. Het grote voordeel is het veel beter benutten van een dergelijk gebouw (=kostenbesparend) en het gezamenlijk dragen van de kosten van gebouw en faciliteiten. De kosten zijn rond de 6 miljoen (zonder diverse inventaris).

Redactioneel commentaar herinrichting centrum:
Het is op zich merkwaardig dat dit tot nu is uitgevoerd met genodigden, met name de plaatselijke ondernemers, en zonder een stem van de overige bewoners die op de Nije Buorren en Kade wonen. Vanavond is de eerste gelegenheid voor deze groep om te reageren op de plannen. Zij zijn degenen die zometeen dagelijks worden geconfronteerd met de nadelen van aspecten van de plannen (als hopelijk ook de voordelen). Flinke inspraak in een veel eerdere fase was daarbij gepast geweest. De belangen van 'pure bewoners' kunnen soms enorm uiteen lopen van die van ondernemers (die soms voor de twee straten ook de rol bewoner hebben). Neem alleen maar parkeerruimte: de ondernemer wil goed bereikbaar zijn voor zijn klanten. De bewoner wil dat zijn auto veilig staat geparkeerd, zonder regelmatig parkeerschade door andere in- en uitparkerende auto's, of passerend verkeer.
Dat er iets moet gebeuren is duidelijk, om verdere teloorgang zoveel mogelijk tegen te gaan. Wel zijn in onze ogen er wat haken en ogen aan de plannen.

De aanvang vanavond is 20.00 uur. Er wordt gehoopt op een grote opkomst, omdat de toekomst en leefbaarheid van het dorp mede hiermee wordt bepaald. De toegang is gratis. De presentaties zullen worden gedaan door dorpsbelang, dorpshuis It Waed en de ondernemersverniging.

Het plan van het nieuwe MFC staat op deze plek.
De plannen voor herinrichting centrum Sexbierum zijn hier te vinden: plannen.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl