Afscheid als huisarts

Na bijna 37 jaar actief te zijn geweest als huisarts, nam vrijdag 20 januari 2012 dhr. Ab Brouwer afscheid als huisarts. De afgelopen jaren vanuit het gezondheidscentrum Bjirmenstate, maar ervoor vanuit de praktijk aan huis, werden de patiënten bijgestaan in medische zaken, in lief, vreugde (oa geboortes) en leed (o.a. overlijdens). Vroeger was dat 7 dagen in de week, 24 uur per dag zonodig, met eens per 2 weken een vrij weekend (waarbij de andere plaatselijke huisarts waarnam). Maar ook daaraan kwam een einde met het instellen van en meewerken aan de dokterswacht in Leeuwarden.
Dokter Brouwer draagt de praktijk over aan dokter Hoexum, die afgelopen jaren al actief was in de praktijk, dus voor veel patiënten geen onbekende is.

Tijdens de afscheidsreceptie was er overweldigende belangstelling en de rij stond buiten aan toe. Bijna elke Sexbierummmer en Pietersbierummer heeft wel te maken gehad met dr Brouwer als huisarts, hetzij als 'eigen arts' dan wel als vervanger indien de eigen huisarts niet beschikbaar was. Dr. en mevrouw Brouwer hadden in de uitnodiging vermeld dat enveloppen met inhoud ten goede zouden komen aan een goed doel.

Meer over het afscheid, en foto's op de site van Dorpsbelang.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl