Vuilverbrandingsoven - soap (een nieuwe aflevering)

De criticasters riepen het al bij voortduring: er is in Nederland meer dan genoeg verbrandingscapaciteit en er was geen noodzaak voor het bouwen van een nieuwe oven in Harlingen. Toch moest die er komen. De argumenten van de voorstanders van de oven, zoals 'we kunnen niet maken om Fries afval tientallen of honderden kilometers ver weg te brengen om aldaar te verbranden', krijgen nu wel een erg zure nasmaak: op NU.nl valt te lezen dat er nu een overcapaciteit is voor vuilovens van 1 miljoen ton afval, dit is 1 miljard kilogram! Eerdere pogingen werden gedaan om de 'honger' van de oven in Harlingen te stillen met afval uit Dordrecht en Achterhoek helemaal naar NW-Friesland te transporteren. Nu wordt naast het afval van de stad Napels (ITALIË) ook afval vanuit Duitsland naar ons land verscheept om hier te verbranden, om de ovens maar brandende te houden (en de investeringen van de aandeelhouders zeker te stellen).

In plaats van de vrachtwagens met ons huisvuil naar andere plekker, komen er dus nieuwe stromen met vrachtwagens naar o.a. Harlingen toe. Vrachtwagens die vaak in Duitse steden niet mogen rijden omdat ze te vervuilend voor die steden zijn, zullen dus het Nederlandse land doorkruisen om op het eindpunt 'groene stroom' te kunnen opwekken. Groene stroom, want zo wordt het verbranden van dit afval genoemd, ondanks dat er een flinke partij groen-afval bij moet om de vereiste temperaturen te bereiken die nodig zijn om binnen de grenzen te blijven. Dat huisafval uit Napels komt tenminste nog per schip hetgeen een veel milieuvriendelijker manier van vervoer is. Maat tja, bekend is ook dat men in Napels veel last heeft van allerlei zaken die niet volgens de regels lopen, dus hopelijk is het afval dus wat het zou moeten zijn.... [HFB]

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl