Sexbierum blank....

Tijdens de enorme regenbuien die ons dorp op 30 augustus 2012 troffen zijn vele huizen ondergelopen en straten onder water komen te staan. We hoorden berichten van oa. het Molepaed, Finne en Sixtuswei maar ook op de Nije Buorren.

Een bewoner van het Fliet meldde dat volgens zijn regenmeter er meer dan 16mm regen is gevallen. Door de enorme regenbuien kon het riool en de afvoeren het blijkbaar niet goed aan. Ook was bij één bewoner de afvoer door een zachte kaatsbal geblokkeerd waardoor er water langs andere wegen naar beneden kwam. Bij de COOP veroorzaakte het water kortsluiting. De brandweer kwam er aan te pas om de ergste nood proberen te ledigen, maar werd korte tijd later opgeroepen voor een brand en moest vertrekken.

Finne en Sixtuswei hadden te maken met de straat die op sommige plaatsen tot kniehoogtte blank stonden en op vele plaatsen liepen huizen onder. Ook het dorpshuis werd getroffen: lekkage in de soos trof veel elektrische apparatuur van de geluidsinstallatie.

Yde Baarda maakte een rondje door het dorp en maakte enkele foto's, zie deze bladzijde.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl