Twee nieuwe ere-leden bij kaatsvereniging

Vrijdag 20 maart zijn er twee leden van Sexbierum-Pietersbierummer kaatsvereniging 'De twa doarpen/DIOS' in het zonnetje gezet en via een stemming tijdens de algemene ledenvergadering benoemd tot ere-leden van de vereniging vanwege hun verdiensten in verschillende rollen in de vereniging. Het zijn Murk Goodijk en Fokje van Dijk.
Voor meer info: zie detwadoarpendios.nl.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl