Koninklijke Rederijkerskamer 'Ons Genoegen' speelt voor u....

Op 31 januari 2009 speelt Koninklijke Rederijkerskamer 'Ons Genoegen' het blijspel 'Frjemde Postsegels'. De aanvang is 20:00 uur (zaal open om 19:30 uur), entree voor leden is 4 euro, voor niet-leden 8 euro.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door BONNEFOOI.

De generale repetitie is op donderdag 29 januari voor kinderen tot 15 jaar, vanaf 19.00 uur. Entree op die avond is 1 euro.

Plaats van handeling: Dorpshuis it Waed te Sexbierum.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl