Pake Cornelis & Beppe Afke in It Waed

Op zaterdagmiddag 4 april houdt de 55+ Sexbierum-Pietersbierum groep een slotmiddag. Hierbij treden Pake Cornelis en Beppe Afke op met meezing liedjes en sketches. De middag wordt afgesloten met gezamenlijk eten.

Opgave is mogelijk op telefoonnummers (0517) 1769 of 591864. De kosten voor het hele programma (inclusief eten) bedragen 5 euro. Voor alleen de gezellige middag (dus zonder eten) zijn de kosten 4 euro. Opgave is mogelijk tot 1 april.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl