Tropische avond

Op 11 april organiseert werkgroep Soos de Mir een tropische avond in de soos te Sexbierum, met o.a. limbo dansen en meer tropische verrassingen. De tropische avond is ooit 20 jaar geleden bedacht voor carnaval, in het hetzelfde weekend vallend. Sexbierummmer carnavals vereniging 'De Sleeptoffels' heeft begin jaren tachtig geproberd om het carnaval in Sexbierum & Pietersbierum tot leven te brengen, maar helaas kwam dat niet echt als traditie in zwang. Eind jaren tachtig kwam Piet Nieuwenhuis met een idee om een tropische avond te organiseren. Tijdens de eerste tropische avonden bracht een tropische band en één keer de Tropical Disco Show (drive-in-show) de muzikale stemming. Via aankleding en een barbecue in de hoek van de grote zaal (met o.a. hamburgers, saté en nog veel meer) werd de sfeer versterkt.

Vanwege wat teruglopende belangstelling bij het wat oudere publiek en enthousiasme bij het jongere publiek is uiteindelijk de tropische avond naar Soos de Mir verschoven. Met tropische mixjes, limbo dansen en gepaste kleding werd de traditie voortgezet. Veel korte broeken en luchtige kleding werd gespot, ook toen het nog in begin februari plaatsvond. Eén bezoeker werd na de soos-avond in Harlingen gespot, alwaar hij in een fel-rode korte broek bij -10 graden rondliep op straat tijdens stappen in Harlingen, tot grote hilariteit van andere stappers.

En nu dus weer een tropische avond, opnieuw in de soos. De aanvang is 21:00 uur. Soos de Mir is te vinden in dorpshuis It Waed (achterzijde).

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl