Gedoogbesluit jongeren-keet

Op 23 juni 2009 heeft college B&W besloten een drietal jongerenketen te gedogen tot 1 maart 2010. Eén van de drie keten is de jongerenkeet Pietersbierum 1, aan het Skippersdykje 1 te Pietersbierum.
Via een inventarisatie is een paar jaar geleden getracht inzicht te krijgen in alle keten. Daarna werd het door de gemeente officieel gedoogd. Vervolgens kwamen er regels en regeltjes om zich aan te houden, waarbij de touwtjes steeds strakker werden aangehaald. En nu uiteindelijk besluit de gemeente de keten tot 1 maart 2010 te gedogen en daarna niet meer.

Vele keten zijn ontstaan doordat de handhaving van de drank en horecawet strenger werd: uitbaters van horeca en andere gelegenheden waar zwak en sterkalcoholische dranken werden geschonken, werden strenger gestraft als een persoon onder de 16 bier in het bezit had. De verkoop was aan

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl