Sexbierum.net

Na vele vele jaren een eigen site, is sinds enkele dagen de URL www.sexbierum.net doorgeschakeld naar deze site. De oorsprong van www.sexbierum.net was gelegen in een project dat door Alexander Bijma en René de la Porte is opgezet in (naar ik meen) 1999. De site beoogde een internet ontmoetingsplaats te worden voor Sexbierummers en Pietersbierummers. Er werd in de loop van de tijd diverse hoekjes ingericht voor de diverse verenigingen, clubs en bedrijven. Door een eigen ontwikkeld systeem achter de site (een CMS) bracht dit een site met veel mogelijkheden die anders alleen mogelijk waren met dure pakketten.

Tijden veranderen en ondanks verwoede pogingen van een paar 'redacteuren' en Alexander als de technische man achter de site, kwam de bezoekerstoeloop niet goed op gang. En omdat er weinig bezoekers zijn, dan is de drijfveer om veel tijd te steken in de site ook minder. Daarnaast kwamen er vanaf de redactieleden verzoeken en wensen die niet eenvoudig in het systeem aangebracht konden worden, terwijl er inmiddels ook CMS-pakketten op de markt zijn gekomen die gebruikt kunnen worden. Uiteindelijk is in onderling overleg besloten om de site www.sexbierum.net door te laten verwijzen naar de site www.sexbierum-pietersbierum.info (deze site dus). Hopelijk kunnen nu meer en meer mensen de weg vinden naar de informatie die hier wordt aangeboden.

Vanaf deze zijde willen we Alexander Bijma bedanken voor zijn bijdrage aan het pionierswerk om Sexbierum - Pietersbierum digitaal te maken!

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl