Kerken

In Sexbierum staan twee kerken: de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk. Beide kerken zijn samengegaan in PKN. De diensten worden deels in de ene, deels in de andere kerk gehouden.

In Pietersbierum staat ook een kerkgebouw, maar deze is niet meer in gebruik als kerk, maar als atelier. De kerktoren heeft echter nog wel een klok. Enige tijd geleden ontstond veel commotie omdat de eigenaar van het gebouw ook dacht dat de klok zijn eigendom was en wilde deze aan gemeente Franeker verkopen. De gemeente wilde de klok uit de toren verwijderen en in Franeker toevoegen aan de Martini kerk.
De bewoners van Pietersbierum hebben echter samen het geld bijeengebracht om de klok die in de 2e Wereld Oorlog was geroofd door de bezetter, te vervangen. Daarom zien zij zich als de rechtmatige eigenaar. De discussie is beëindigd en de klok blijft in de toren van Pietersbierum hangen.

Info over de kerken in Sexbierum

  • Dominee/Geestelijke zorg: (0517) 235917

Info over de kerk in Pietersbierum

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl