Open Monumenten Dag 2009

Programma Open Monumentendag 2009
in Franekeradeel.

De OMD beslaat dit jaar twee dagen: een feestelijke opening op vrijdag 11 september en een dagprogramma op zaterdag 12 september.
Op zaterdag is er een leuke fietstocht uitgezet, of kunt u een stadswandeling met of zonder gids volgen. Van beide tochten zijn op het Stadhuis vanaf 11.00 gedetailleerde beschrijvingen te verkrijgen, alsmede op de pleisterplaatsen van de fietstocht. (dorpshuizen).

Programma vrijdag 11 september

Lezing “Schuitmakers in Franeker” door de heer H.O. Veldman over de vroegere Franeker werven.
Aanvang om 20.00 uur in het Stadhuis, Raadhuisplein 1 te Franeker.

Na de pauze wordt het eerste exemplaar van het boek van Herre Veldman over de Franeker werven aangeboden. Door wie en aan wie, dat blijf tot 11 september een verrassing!

Het geheel wordt muzikaal omlijst door Franeker musici:
Janny de Groot : fluit,
Anneke Okkerse : zang,
Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen: spinet

In de pauze is er koffie of thee met oranjekoek U kunt nu alvast in het Stadhuis een tentoonstelling over oude kaarten bekijken. Deze tentoonstelling is verzorgd door leden van de vereniging Vrienden van de Stad Franeker.

Programma Zaterdag 12 september
(11.00 tot 17.00)

Tentoonstellingen:
Stadhuis: oude kaarten
Museum Martena: Geografische presentatie
Scheepswerf Draaisma (Vliet 143): oude stadskaarten van Franekeradeel alsmede van de oude werkplaats.

Stadswandelingen:
Om 11.00 uur en om 14.00 uur is er een Vliet-wandeling waarbij een Franeker Stadsgids veel over dit oude stadsdeel weet te vertellen. De start is bij Museum Martena. Ook kunt u de wandeling op eigen gelegenheid maken volgens de nummers van de foto’s uit de beschrijving.

Verhalenverteller Hans Claus:
Achter Museum Martena is vanaf 13.00 uur een verhalenverteller, afgewisseld met optreden van trekzakgroep “de Sinneblommen”.

Gratis toegang Musea:
Voor 50 personen per museum is de toegang gratis. Gratis entreekaartjes kunnen zaterdag 12 september na 11.00 uur persoonlijk worden verkregen in het Stadhuis. Dit geldt voor:

Planetarium
Museum Martena
Kaatsmuseum

Fietstocht:

Natuurlijk is er ook dit jaar een fietstocht, ditmaal Franeker – Achlum – Hitzum – Tzum. In de dorpen zijn verrassende tentoonstellingen te zien. Daar zijn ook plaatsen waar u iets te drinken kunt kopen:

-Achlum:
Tentoonstelling in het oude dorp van foto’s van bijzondere panden.
Koffie en thee in de theetuin bij bloemenwinkel “De Oanrin” aan het
Jonkerschap. Ook is het dorpshuis de hele dag open.
- Hitzum:
Hier zijn de kerk en een oude stolpboerderij aan de Molenweg te
bezichtigen. Koffie en thee in het Dorpshuis, Kerkbuurt 4.
- Tzum:
In de Johanneskerk is een tentoonstelling van dorpseigen attributen
Ingericht. De kerk is open vanaf 13.00 uur.
Koffie en thee in boerderij/camping Nij Heremastate, Franekerweg.

Voorts:
Landelijke Open Orgeldag in de Martinikerk
Boekenmarkt op de Breedeplaats
Stadsomroeper
Tentoonstelling “Tuin der lusten”: in de Martenatuin
Tentoonstelling kunstenaars FACIT in de Martinikerk.
Gratis boekjes verkrijgbaar in stadhuis met oude en nieuwe foto’s van Franeker e.o.

Wij zien u graag op de Open Monumenten Dagen van Franenekeradeel !
Tot ziens op 11 en 12 september aanstaande.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl