Oud Sexbierummer foto's en informatie

Van dhr Wietse Leistra kregen we de tip dat op zijn site http://www.oudtzummarum.nl veel fotomateriaal over oud-Tzummarum (zoals de naam al doet vermoeden) staat, maar ook een hele hoek info en foto's over oud-Sexbierum. Zeker de moeite waard om rond te kijken!

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl