Nieuwe website van Dorpsbelang in de lucht.

Gisteren kreeg de redactie een seintje van Ruud Hoff dat de nieuwe site van Dorpsbelang in de lucht is en wel op de URL www.sexbierum-pietersbierum.nl. De site is geheel nieuw opgezet in opdracht van Dorpsbelang. Veel informatie van deze site zal ook op die site te vinden zijn. Mogelijk zullen we deze site beëindigen om vele doublures te voorkomen.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl