Nieuws

MFC weer een stap dichter bij!

In de raadsvergadering van 22 januari heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen zoals die er lagen voor het Multi Functioneel Centrum te Sexbierum. Daarmee komt 2 ton beschikbaar voor het MFC Sexbierum. Daarnaast wordt er een ton uit het Dorpsvisiefonds toegekend, zodat er 300.000 euro beschikbaar is. De overige financiering moet nog wel rond komen, als ook een sluitend plan om de exploitatie sluitend te krijgen.

Voor het MFC Ried probeerde dorpsbelang Ried er nog een gymnastiekzaal in het plan te betrekken, maar dat is niet gelukt. Voor het plan Sexbierum was de gymnastiekzaal al wel succesvol opgenomen in het plan, na o.a. een gloedvol betoog van Ab Brouwer tijdens een eerdere bijeenkomst.

Uit de openbare verslaglegging:
3. Inzake het voorstel investeringen in MFC’s/dorpshuizen Ried en Sexbierum en het Koninkljke Eise Eisinga Planetarium:

1) Geen nadere eisen te stellen aan het draagvlak (meer verenigingen en gebouwen betrekken bij het plan) voor het dorpshuis/MFC in Sexbierum.
2_ De geplande investering in een nieuw gymnastieklokaal in Sexbierum te handhaven, op basis van de planning in het Integraal Huisvestingsplan voor het Onderwijs.
3) Af te zien van een investering in een gymnastieklokaal als onderdeel van het dorpshuis/MFC in Ried.
4) Eenmalig en per plan € 200.000 beschikbaar te stellen uit eenmalige middelen voor het uitbreidingsplan van het planetarium en voor de plannen voor dorpshuizen/MFC's in Ried en Sexbierum. Dit onder voorwaarde dat de drie initiatiefnemers bij het college van B&W plannen indienen waaruit een sluitende exploitatieopzet blijkt en een sluitende financiering voor het plan (subsidies en eigen middelen).
5) Dat de beide dorpshuizen/MFC's aanspraak kunnen maken op een bijdrage uit het Dorpsvisiefonds van maximaal € 100.000. Bij een toekenning door het College van B&W gelden de regels gesteld in de regeling voor het Dorpsvisiefonds.

Rederijkersavond

Afgelopen zaterdagmiddag en -avond traden de toneelspelers van Koniklijke Rederijkerskamer Ons Genoegen weer op, met een nieuw stuk: Set mar op e rekken, een blijspel in drie bedrijven van Jan van Blokland (vertaling door Siep Jorna). Het stuk speelde op een camping waarbij om de haverklap maar e.e.a. op de rekening bijgeschreven moest worden.

De middagvoorstelling was bedoeld voor de oudere inwoners, en de avondvoorstelling voor de overige belangstellenden. Veel dorpsgenoten hadden een zeer geslaagde middag cq avond.

Postcodeloterij-deelnemers winnen Stroopwafelprijs

Uit de trekkingsuitslagen van de loterij blijkt dat de inwoners van postcodegebied 8855 een Stroopwafelprijs hebben gewonnen...een bewaarblik met zes stroopwafels per deelnemers lot.
De uitslag is hier te vinden.

Kon.Rederijkerskamer Ons Genoegen viert 150 jaar

Afgelopen weekend vierde één van de zes rederijkerskamers met het predikaat Koninklijk die Nederland rijk is haar 150-jarig bestaan. Koninklijke Rederijkerskamer Ons Genoegen van Sexbierum-Pietersbierum stond stil bij dit feit met een feestelijke bijeenkomst.

Ons Genoegen geeft elk jaar eind januari een voorstelling voor een volle zaal belangstellenden op de zaterdagavond, maar tevens voor ouderen en jeugd. Elke keer weer staat minimaal een Friestalig stuk op de rol van de vereniging.

De vereniging heeft trouwens ook een eigen vermelding in Wikipedia en wel op deze plek. Soms is het handig om een 'wikipedia-auteur' in het dorp te hebben ;-).

COOP Sexbierum weer up-to-date

Met maanden voorbereiding is uiteindelijk op zaterdag 21-6-2014 de COOP in Sexbierum om twaalf uur dichtgegaan voor een flinke verbouwing. Diezelfde middag werden de oude koelvitrines afgevoerd per vrachtwagen, om plaats te maken voor nieuwe koelsystemen. De nieuwe koevitrines zijn voorzien van een deur, waarmee zowel de koude in de kasten beter en energiezuiniger wordt vastgehouden. Naast de energiebesparing is het ook prettiger voor de klanten aangezien alle open koelunits te samen altijd zorgden voor een lage temperatuur in de winkel. Met de nieuwe vitrines zal dat een stuk aangenamer zijn.

De nieuwe installatie bied ook 8 meter meer aan schapruimte waardoor het assortiment van koelverse spullen kon worden uitgebreid. Op woensdag (25/6) heropende eigenaar Henk Stuiver de vernieuwde COOP met, naast de nieuwe vitrines, ook een actie om een barbecuepakket te winnen voor 20 personen en tevens diverse andere speciale aanbiedingen.

Met de vervanging van de koelsystemen lijkt de discussie of de COOP moet worden verplaatst voorlopig stil te liggen. Daarmee blijft de COOP behouden voor en in het centrum van het dorp, waar het toch een van de verzamel- en trefpunten in het dorp vormt.

Boerderij uitgebrand

Op maandagmiddag (23 juni 2014) is in een boerderij in Pieterbierum langs de Hearewei een boerderij volledig uitgebrand. De boerderij was voorzien van een rieten dak dat redelijk in verval was. Zoals op de foto is te zien ging het gepaard met een flinke rookontwikkeling. De gehel boerderij ging verloren: alleen een paar stukken muur staan nog omhoog.
Vanwege de bluswerkzaamheden is daarbij tijdelijk de Hearewei afgesloten geweest en werd het verkeer o.a. via de Hoarnestreek omgeleid tussen afslag Wijnaldum en Pietersbierum.

Inbreker gepakt

Op 28 april werd in de nacht een inbraak gepleegd in het dorpshuis It Waed in Sexbierum. Doel van de inbraak was de geldautomaat die er sinds kort is ingebouwd door de Rabobank. De politie werd gealarmeerd maar trof de inbreker niet meer in het gebouw aan. Kort erna werd een eerste Burgernet alarm uitgestuurd aan de inwoners van Sexbierum en Pietersbierum om uit te kijken naar een man met een blauwe overal met een witte streep. Verschillende bewoners zochten mee, via rondrijden in het dorp keken ze mee met de aanwezige politieautos naar personen die niet in het dorp thuishoren. Rond zeven uur werd opnieuw een Burgernet melding gedaan, met meer beschrijving: kort stekelhaar en inmiddels omgekleed in een korte broek (wat vreemd was gezien de temperatuur). De inbreker verplaatste zich op een scooter, maar die bleek hij inmiddels achtergelaten te hebben.

Rondrijdend door onze dorpen keek ook uw verslaggever mee op de achterafweggetjes. De politie had inmiddels het hele dorp afgegrendeld via een politieauto op elke uitvalsweg. Met een beperkt aantal wegen die ontsnapping kon bieden, bleef alleen een vlucht door de velden over. Uiteindelijk werd de dader gesignaleerd bij een bushalte en daar korte tijd later aanhouden door de politie.

Met deze zaak is het belang van deelname aan Burgernet nog eens goed onderstreept, want tenslotte kan iedere inwoner slachtoffer worden van inbraak of een ander misdrijf. Aanmelden kan via de website Burgernet.nl, zodat ook u een SMS krijgt als er actie nodig is.

Kerstmarkt bij PAND28 succes!

Op zondag 15 december organiseerde Wiebe van PAND 28 een Kerstmarkt met vele standhouders. Veel Sexbierummers, Pietersbierummers, maar ook ondernemers uit de wijde omgeving hadden een stand opgebouwd. De Kerstmarkt begon om 14:00 uur maar ruim daarvoor kwam de stroom bezoekers al flink op gang. Variërend van kaarsen, schilderen voor kinderen, badzeepjes, doe-het-zelf, handdoeken, borduren, haken, COOP, kaarten, huisgemaakte kerstversiering, cupcakes, Tupperware en ga zo maar door. Een flink gevarieerd aanbod waarbij voor ieder iets was te vinden. Voor sommige bezoekers was dit een eerste kennismaking met PAND 28, zodat ook die voorraad werd bekeken.
Nieuw was de bloemen en plantenhoek in PAND 28: voortaan kan men hier ook hiervoor terecht, inclusief een vaas, bakje of houder.

Ondernemersplannen

Tegen het einde van het jaar is er weer volop beweging in ondernemend Sexbierum: bij PAND28 is de fietsenafdeling geopend, alwaar Wiebe fietsen service geeft en reparaties uitvoert. Daarnaast zijn er de plannen om een bloemen- en plantenafdeling binnenkort te beginnen.

Voor de voormalige 'Sociale Dienst' (hoek Skoalstrjitte/Nije Buorren, tot voorheen domicile van Bouwtechniek Friesland) is een nieuwe gebruiker: een klimaatbedrijf zal zijn intrek nemen na het opfrissen van de ruimte. De twee eigenaren zijn bekenden in Sexbierum: Tiemen Dijkstra & Jaap Wissmann. Het bedrijf zit nu nog formeel gevestigd op de Rients Westrastrjitte 3 in Sexbierum maar zal dus verhuizen naar de nieuwe plek.

Com4clima richt zich op advies en realiseren van klimaatbeheerssystemen, advies en verkoop, van zowel leverancier tot turn-key projecten. Meer over het bedrijf op www.com4clima.nl

Inhoud syndiceren
Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl