Nieuws

Op zoek naar oud gereedschap

Gered Gereedschap Franeker op zoek naar oud gereedschap In de werkplaats van Gered Gereedschap van Streekcentrum De Skûle wordt dagelijks door vrijwilligers gewerkt aan het herstellen/opknappen van (oud, afgedankt, overbodig) gereedschap voor projecten in ontwikkelingslanden. Het inzamelgebied van de Franeker werkplaats betreft de regio NW-Friesland, met vaste inzameldepots in o.m Leeuwarden en Joure. Over de periode 2007 t/m nu heeft er meer dan 3000 Kg gereedschap vanuit Franeker zijn weg gevonden naar projecten over de wereld. Op dit moment is de werkplaats dringend op zoek naar overbodig gereedschap voor een goede bestemming in een ontwikkelingsland.

Bestemmingsplan voorbereidingsbesluit

In de raadvergadering van 7 februari 2008 is aangekondigd dat een dorpsbestemmingsplan wordt voorbereid voor oa Sexbierum en Pietersbierum. Het voorbereidingsbesluit en de kaart die erbij hoort liggen vanaf 21 februari ter inzage op het gemeentehuis, tot 6 weken na deze datum.

EEN NIEUWE BESTEMMING VOOR WALBURGASTATE

Het nieuws dat de Walburgastate, het voormalige gemeentehuis van Barradeel, na vele jaren te koop te hebben gestaan, is verkocht is al enige weken bekend. Oorspronkelijk gebouwd in 1857 als landhuis heeft het tot het einde van de 19e eeuw als dokterswoning dienstgedaan. In 1903 werd het in gebruikgenomen als gemeentehuis van Barradeel en deze functie heeft het imposante gebouw tot aan de gemeentelijke herindeling in 1984 gehouden. Daarna is het tot heden bewoond geweest door de familie Oswald.

Velen van U zullen nieuwsgierig zijn wat de bestemming wordt. In de komende jaarvergadering van Dorpsbelang op woensdag 26 maart zal hier uitgebreid over verteld worden door de beide toekomstige bewoners en beheerders. Hierbij alvast een korte kennismaking:

Statencommissie vergadert in It Waed

Statencommissie vergadert over glastuinbouw in Sexbierum. Woensdag 5 maart vergaderde de Statencommissie Lân, Loft en Wetter vanaf 18.00 uur in Doarpshûs It Waed in Sexbierum. Aan de orde kwam de Samenwerkingsovereenkomst Waddenglas. Op basis van deze samenwerkingsovereenkomst wordt aan Provinciale Staten voorgesteld dat een glastuinbouwgebied nabij Sexbierum gerealiseerd kan worden van bruto 200 hectare, waarvan 140 hectare uitgeefbaar. ’s Middags brachten de statencommissieleden Lân, Loft en Wetter een werkbezoek aan het glastuinbouwgebied in de gemeente Franekeradeel.

COOP Wielinga in de finale

Op 16 december kwam bij COOP Wielinga te Sexbierum goed nieuws binnen: zij zijn als COOP COMPACT in de finale gekomen van de COOP Challenge voor 2006. Ferdinand Wielinga en team zijn door de jury beoordeeld op vele aspecten en hebben hierbij de finale bereikt. De jury die lette op ordelijkheid, netheid, verzorging en product-presentatie was blijkbaar zeer onder de indruk van de winkel in Sexbierum.

Begin januari 2007 zal Ferdinand en zijn team afreizen naar halverwege Nederland voor de Grand-Finale: de beste COOP van Nederland. Zij zullen dan moeten concureren met twee andere COOP winkels. In een groot gala zal dit bekend worden. Voor deze dag zal een collega-COOP ondernemer de winkel in Sexbierum even bemannen zodat de hele bemanning (en bevrouwing) naar de gebeurtenis kan.

Deze plaats in de finale is te danken aan maanden van inzet, soms tot elf uur 's avonds, om de winkel pico bello te krijgen en te houden. Eén van de ideeën was het ophangen van menu-tips: de ene keer een eenvoudigere, de andere keer een culinair hoogstandje.

Chr. muiziekvereniging Concordia stopt

Enige maanden geleden deed Concordia een laatste oproep om minimaal 10 leden erbij te krijgen. De vereniging leed al enige tijd onder ledenverlies waardoor een redelijke bezetting van alle benodigde instrumenten steeds meer in gedrang kwam.

Ondanks de oproep kwamen die tien leden er niet bij en besloot de vereniging, conform het eerdere plan, om de vereniging om te zetten naar een slapende vereniging en alle activiteiten te stoppen. Dit biedt de mogelijkheid om op een later tijdstip eventueel de vereniging weer op te starten, als er misschien wel meer belangstelling voor is.

Chr. muziekvereniging Concordia loopt zo haar 100-jarig jubileum mis...een extra triest gegeven.

Oud en nieuw in Sexbierum

In de nacht van 2005 naar 2006 maakte fotograaf Ruud Hoff de bijgevoegde mooie foto's van de bijeenkomsten op de 'Hoek'.Sexbierummer vreugdevuur midden op straat

[klik op de foto voor een grotere versie]

Inhoud syndiceren
Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl