Nieuws

KV Twa Doarpen - DIOS hebben een nieuw vaandel

Het oude vaandel van de vereniging was aan vervanging toe en daarom zetten vele leden zich in bij het begin van het kaatsseizoen voor het bijeen sparen van geld voor het laten maken van een nieuw vaandel voor de kaatsvereniging. Via oa een flessenactie voor statiegeld was het geld al snel bijeen, en afgelopen week kon men het nieuwe vaandel onthullen. Op het vaandel staan zowel het oorspronkelijke jaar van oprichting van de kaatsverenigingen (1905), als ook het jaar van samengaan (1993). Meer op de site van de kaatsvereniging.

Sexbierummer kaatsers winnen Freule partij

Voor het eerst in de geschiedenis wint het Sexbierum/Pietersbierum kaatsteam op de Freule in Wommels. De kaatsers Johannes van der Veen en de gebroeders Kees en Pieter van der Schoot draaiden als partuur uitstekend en wisten in de finale Dronrijp te verslaan. Met een rondrit in een koets te Wommels werd daar de huldiging van het winnende team afgesloten, maar na de busreis naar huis stond drumband 'Concordia' klaar om de winnaars ook in eigen dorpen te huldigen. Met een drankje in de kantine werd het voor dat moment afgesloten.
Meer op de site van de kaatsvereniging en bij GPTV een videoverslag van de hele Freulepartij.

Frisia gaat onder Waddenzee winnen

Het bedrijf Frisia Zout krijgt een vergunning voor winning van zout onder de Waddenzee in Noordwest-Friesland. Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vandaag aan de Tweede Kamer.

De provincie Friesland en betrokken gemeenten zijn voorstander van verplaatsing van zoutwinning naar de Waddenzee. Onder voorwaarde dat flora en fauna in de Waddenzee geen nadeel ondervinden wordt zoutwinning onder zee toegestaan. Hierdoor kan op termijn de zoutwinning op land fors afnemen.

De zoutwinning zal plaatsvinden in het gebied Havenmond. Het zout bevindt zich op ongeveer drie kilometer uit de kust en op twee kilometer diepte en wordt aangeboord vanaf het industrieterrein van Harlingen.

Het duurt zeker nog tot 2021 voordat de zoutwinning volledig onder de Waddenzee kan plaatsvinden. In de tussentijd blijft winning van zout op land nodig voor het voortbestaan van de zoutfabriek van Frisia in Harlingen. Daarom verlengt minister Verhagen binnenkort de vergunning voor zoutwinning op land in het huidige winningsgebied ‘Barradeel 2’. Voorwaarde blijft een bodemdaling van maximaal dertig centimeter.

Daarnaast beslist Verhagen later dit jaar over een vergunning voor zoutwinning in het gebied ten oosten van het huidige winningsgebied.
Nieuwsbericht | 08-07-2011
Bron: www.rijksoverheid.nl
Publicaties: 'zoutwinning in Noordwest-Friesland': link met oa het advies MER, Staatstoezicht Mijnen, Mijnraad,

Commentaar:
Frisia Zout heeft in 2008 drie vergunningen aangevraagd: voor de waddenzee, voor het oostelijk gebied en verlenging van het gebied Barradeel II.
In wingebied Barradeel I (met centrum tussen Pietersbierum en Wijnaldum) is de grens van 35 centimeter al gepasseerd binnen 14 jaar (de schatting was dat deze grens pas na 30 jaar zou worden bereikt). De winning in dit gebied is enige jaren geleden stilgelegd, maar is een paar keer opnieuw opgestart met de motivatie 'dreigend zouttekort' vanwege de afgelopen winters.In gebied Barradeel II is nu de meeste winning aan de gang. Dit gebied ligt veel noordelijker en het centrul ligt bij Tzummarum.

Door onder de Waddenzee te winnen, hoopt men verder overlast door winning onder land te voorkomen. De verwachting is het geleidelijke effect van bodemdaling bij de Waddenzee zal worden gecompenseerd door meer aangevoerd zand en daarmee in principe compensatie. Maar in het ergste geval kan het vergaande gevolgen voor de geulen en platen die de Waddenzee zo kenmerken.
Komend half jaar komt er dus ook nog mogelijk een vergunning om op een nieuwe locatie op het land te winnen, oostelijk van de huidige gebieden. Dit is dan wellicht noordelijk van Franeker. Dit gebied is eerder steeds vermeden omdat in dit gebied ook gaswinning plaatsvond. Bij optredende schade aan gebouwen, wegen en waterhuishouding, is dan de grote vraag wie de veroorzaker is.

Grote vraag is of vanaf 2021, als men alleen nog onder de Waddenzee wint, men inderdaad de fabriek zal stilleggen als er wel duidelijke gevolgen zijn voor flora en fauna. Als de wadden-locatie het enige wingebied is, dan houdt dat meteen in dat de fabriek dan komt stil te liggen. Of zou men dan toch maar weer tijdelijk uit oude putten putten? Het nieuwe oostelijke gebied boven Franeker dient wellicht als overbrugging van de komende tien jaar, zodat zodra winning uit Barradeel II leidt tot te veel bodemverzakking, men die put kan sluiten.

Straatkaatsen weer van start

Maandag 20 juni is het straatkaatsen op de Nije Buorren en de Kade van Sexbierum weer van start gegaan. Op maandagavond beginnen de kongste parturen, met uiteindelijk op de vrijdagavond de finale. De maandagavond was gelukkig voorzien van lekker weer: 17 graden maar vooral: droog weer.
Helaas valt dit jaar het straatkaatsen in Sexbierum in dezelfde week als het Lanenkaatsen in Harlingen. Hierdoor ontbreken dit jaar misschien een paar kaatsers die hun geluk tussen de ouwe seunen willen proberen.

Meer foto's op deze bladzijde.

Thomashuis houdt 2e fancy fair

Ondanks de stevige wind en elders talrijke aflastingen vanwege het slechte weer, vond op zaterdag 17 juni toch de 2e fair bij het Thomashuis in Pietersbierum plaats. Stevig ingepakt en de stands goed beschut tegen de wind, kon men terecht voor diverse goederen en artikelen.

Keimpe Jaarsma (66) overleden

Afgelopen zondag (12/6) is tijdens zijn gebruikelijk grote fietsrondje onderweg Keimpe onwel geworden en is uiteindelijk overleden, ondanks reanimatiepogingen van ambulancepersoneel. Vrijdag 17/6 vond onder zeer grote belangstelling de uitvaartdienst in Marssum plaats. Het aantal belangstellenden pastten nauwelijks in de zaal. Na het condoleren en een uitgebreide terugblik op het leven van deze markante persoon, werd het stoffelijk overschot door de directe familie naar Goutum gebracht.
Keimpe Jaarsma heeft zich onder andere bijna 20 jaar ingezet voor het dorpsleven, mede als bestuurslid van de stichtingen rond dorpshuis It Waed.
Betink: Keimpe

Voorbereidingen straatkaatsen

Op donderdagavond waren de voorbereidingen voor het straatkaatsen in volle gang. Het driemanschap Cornelis, Hans en Jaap voorzagen het wegdek en de stoep van de benodigde markeringen zoals perken voor het straatkaatsen volgende week. Hopelijk werken de weergoden wat mee want de voorspellingen voor dit weekend zijn niet hoopvol.

Hartman BV vraagt vergunning aan voor waddenglas

De firma Hartman heeft vergunning aangevraagd voor het bebouwen van het eerste deel van het nieuwe terrein voor waddenglas. Met de aanvraag wordt bij toestemming mogelijk om daadwerkelijk de eerste kassen te bouwen. Hiermee zal Hartman ongeveer de helft van hun perceel bebouwen. In een later stadium worden de groenvoorzieningen en fietspaden aangelegd in het gebied.
RECLAME

Internet Marketing Succes Strategie Van 1706 euro voor slechts 97 euro

Tips en truuks van specialist Eelco de Boer. Ook gratis tips.

meer lezen


Internet Marketing University: specialist Tony Loorbach bood eerder dit jaar een masterclass internet marketing aan, voor bijna 1000 euro. In deze masterclass werden de fijne kneepjes uitgelegd hoe op internet een zaak op te zetten. Deze cursus is professioneel verfilmd en wordt nu door Tony aangeboden als online cursus voor een veel lager bedrag. Hiermee komt de cursus binnen bereik van veel meer mensen.
Meer informatie vindt u op deze website

.

Lezers uit Australië

Dat de site veel gelezen wordt, was wel duidelijk. Maar nu blijkt men zelfs in Australië onze dorpensite in de gaten te houden. We kregen bericht van Hayley Browne-Beimers die de site had bekeken en een vraag stelde. Ze is op zoek is naar de graven van haar overgrootmoeder en overgrootvader, die beide in Sexbierum zijn overleden. Het gaat om dhr Berend Beimers en mevr Elizabeth Willems Beimers-Terpstra. Berend is op 27 juli 1939 gestorven en Elizabeth op 20 september 1938.

Hayley is van plan volgende maand Sexbierum te bezoeken en zou graag ook de graven bezoeken. Maar als er misschien nog andere familie in onze dorpen wonen, wil ze die vast ook treffen. Mocht u iets weten, mailt u dan aan redactie @ doorhet.net (aan elkaar zonder spaties).

Inhoud syndiceren
Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl