Nieuws

Wiettelerij midden in dorp

Op woensdag 1 september deed de politie een inval in een woonhuis op de Skoalstrjitte te Sexbierum. In het geruime tijd leegstaande pand bleek een wiet-plantage aanwezig te zijn. Gedurende de hele dag was de politie aanwezig met meerdere auto's op de Skoalstrjitte. De eigenaar is bekend omdat hij in het pand aanwezig was, hij heeft bekend
en is samen met een Poolse man, welke voor hem werkt, meegenomen naar het politieburo voor verhoor. Later op de dag is hij terug gekomen om zijn auto op te halen.

Er is geconstateerd dat er illegaal stroom werd afgetapt en dat er ongeveer 100 planten stonden. De bedrading was zelfs zo warm dat de politie het de dader ernstig aanrekent dat hij de buurtbewoners in gevaar heeft gebracht. Dit zal de officier van justitie ongetwijfeld mee laten wegen bij de strafeis.

Een inwoonster die de politieauto's zag staan verkondigde: 'zo zie je maanden geen politie auto in het dorp, en dan ineens een heel stel op één dag'. Een andere inwoner verklaarde: 'Ik woon hier één jaar maar heb nu al in dat ene jaar in Sexbierum al meer meegemaakt dan toen ik nog in Soest woonde'.


Foto: M. van den Ban

Dorpshuis It Waed bestaat 35 jaar!

Op zaterdag 11 september zal worden gevierd dat het 35 jaar geleden is dat het dorpshuis It Waed is gebouwd en dus nu 35 jaar bestaat. Vele Sexbierummers en Pietersbierummers hebben via allerlei acties en werkzaamheden geld bijeen gesprokkeld om een deel van de bouwkosten te kunnen opbrengen. Van spekkies inpakken tot delen zelf bouwen. En in 1975 was het klaar: een mooi dorpshuis met oa een grote zaal, een aparte jeugdsoos ruimte, en een ruimte waar de bibliotheek kon komen.

Op zaterdag 11 september zal dit met een feestelijke dag worden gevierd. De festiviteiten beginnen met de ontvangst van alle oud-bestuursleden van Stichting Dorpscentrum Sexbierum-Pietersbierum e.o., en haar twee voorgaande stichtingen: stichting Dorpshuis It Waed en stichting Sociaal Cultureel Werk Sexbierum - Pietersbierum e.o., kortweg SCW.

Vanaf 14:00 uur is er vervolgens een vrijmarkt op het schoolplein voor zowel kinderen als volwassenen (plekje zoeken vanaf 13:00 uur, opgave bij Sander Hartman 06-20126589).
Verder springkussen, schminken, haar invlechten, make-up, draaiend rad, suikerspin, bar met verwarmd terras, eten en muziek.

Om vijf uur begint vervolgens het kuipje steken, Opgave ter plaatse (t/m 15 jaar inleg €1,50, ouder: 3 euro).

En vanaf half tien is er in de grote zaal de popformatie SIX PACK JUNKIE, met gratis entree.


Snertpartij groot succes

Op 21 augustus vond de Bjusterbaarlike Snertpartij plaats op de ijsbaan, georganiseerd door de IJsbaanvereniging MEIINOAR IN en de kaatsvereniging De Twa Doarpen/DIOS Sexbierum-Pietersbierum. Na de kaatspartij vond een kleintje dorpsfeest plaats met medewerking van het muzikale duo Wiebe en Wietse. Omdat alles plaatsvond in een tent kon een groot deel van het dorp het horen, maar ja, dat hoort er ook een beetje bij.

Sexbierum bij BNN

Op !13! juli zal Sexbierum op TV te zien zijn. BNN testte vorige maand de gastvrijheid van Sexbierum en haar inwoners. De BNN-ers onder leiding van Geraldine Kempe zochten op de bonnefooi adressen om te eten en te slapen. Ze belden gewoon ergens aan en keken of ze werden uitgenodigd om aan te schuiven.

Op de Stationswei 10A konden ze aanschuiven voor het middageten en bij de familie Post op de Alde Buorren konden ze pitten. Volgens ingewijden is ook te zien hoe vrolijk buurvrouw Gerda 's morgens vroeg uit haar oogjes kijkt.
13 Juli BNN, Nederland 3, 22:00 uur

(Eerdere berichten spraken over 5 juli).

Straatkaatsen van start

Op maandagavond 21 juni ging het straatkaatsen van start met de jeugd. In een aantal spannende parturen werd begonnen aan de week.

Collecteweek Maag Lever Darm Stichting start 14 juni 2010 Oranje!

Hopelijk speelt oranje een hoofdrol deze zomer. Dit jaar zorgt een oranje toiletrol voor aandacht voor de collecte van de Maag Lever Darm Stichting. De Maag Lever Darm Stichting haakt hiermee in op de actualiteit: heel Nederland is in de collecteweek immers oranje in verband met het WK Voetbal.

De oranje toiletrol biedt ons de mogelijkheid om een belangrijk en serieus onderwerp op een positieve manier onder de aandacht te brengen.
Uiteindelijk gaat het niet om de kleur van het toiletpapier. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de kleur van de ontlasting daarentegen wel belangrijk is. Deze kleur kan namelijk een alarmsignaal zijn voor een spijsverteringsaandoening.Met wetenschappelijk onderzoek en voorlichting bindt de Maag Lever Darm Stichting de strijd aan tegen spijsverteringsziekten.

In de week van 14 t/m 19 juni 2010 gaan 29.000 vrijwilligers collecteren. Het geld dat wordt opgehaald, stelt de stichting in staat wetenschappelijk onderzoek te financieren en voorlichting te geven. Wij roepen heel Nederland op ons te helpen de strijd tegen spijsverteringsziekten te winnen!

Hopelijk speelt oranje een hoofdrol deze zomer. De Maag Lever Darm Stichting zet zich op meerdere fronten in voor maag-, lever- en darmpatiënten. Zij financiert wetenschappelijk onderzoek naar maag-, darm- en leveraandoeningen. Daarnaast geeft zij voorlichting. Het werk van de Maag Lever Darm Stichting wordt mogelijk gemaakt door giften. De collecte is een belangrijke inkomstenbron. Daarnaast ontvangt de stichting giften en donaties van particulieren, uit het bedrijfsleven en van fondsen. De Maag Lever Darm Stichting ontvangt geen overheidssubsidie.
Voor meer informatie: www.mlds.nl

Voor Sexbierum zijn nog enkele collectanten welkom, om een paar straten in de eigen buurt te collecteren. Opgeven kan via een email aan Esperanza, de coördinatrice voor Sexbierum en Pietersbierum.

Wist u dat .....?

....men in Oosterbierum wel hele bijzondere mensen kent?
....ook bijzondere activiteiten organiseert?
....het soms wel eens haaks staat op wat wettelijk mag?
....op de aangekondigde braderie van 5 juni men aan KINDERKOOP doet?????
....men ook nog VERKOPERS IN DE DOP zocht? (zie advertentie in de UM-krant van 2 juni)

AVC 1 haalt mooi bedrag op voor KWF Kankerbestrijding

Na weken voorbereiding was het 24 april dan eindelijk zover. Het 1ste elftal van v.v. A.V.C. speelde deze dag voor het goede doel. Alle supporters konden een bedrag schenken wanneer er gelijk gespeeld, gewonnen en/of gescoord werd. Omdat de jongens van het 1ste elftal deze dag in bloedvorm waren leverde dit een mooi bedrag op.
De actie was bedoeld als ondersteunende actie van die van Tjalling van Groningen á Stuling. Deze 13-jarige jongen uit Franeker gaat op 3 juni de Alpe d’Huez 3 keer opfietsen en hij hoopt daarmee veel geld in te zamelen voor het KWF Kankerbestrijding. Omdat Tjalling nog niet aan zijn streefbedrag van € 10.000,- toe kwam bedachten de jongens van het 1ste elftal dat ze hem hiermee wouden helpen.De middag begon met het ontvangen van Tjalling en zijn familie. Na een (fris)drankje en een praatje werd er al snel naar de box verhuist waar de coach zijn wedstrijdbespreking hield. We hadden die middag maar 1 doel…WINNEN! Niet alleen voor het goede doel maar ook omdat we de punten hard nodig hadden in de strijd om degradatie te voorkomen. Na de wedstrijdbespreking is het team, samen met Tjalling, op de foto gekomen. Vanaf dat moment moesten alle koppies de zelfde kant op staan en begon met aan de warming-up.

Ontwerp Inrichtingsplan Franekeradeel - Harlingen gepubliceerd

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 6 april 2010 het ontwerp inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen (landinrichtingsplan als bedoeld in artikel 17 op grond van de Wet inrichting Landelijk Gebied, WILG) vastgesteld. De betrokken partijen zijn: Provincie Fryslân, LTO Noord afdeling Franekeradeel/Harlingen, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Frisia Zout, Vermilion Oil & Gas Nederland, de gemeenten Franekeradeel en Harlingen, Wetterskip Fryslân, de Friese ...

Dit plan beslaat ook de omgeving van de dorpen Sexbierum en Pietersbierum. Het plan is in te zien via de site van de provincie. Merkwaardig is wel dat het artikel op die site drie links toont, waarvan 2 er niet werken (hiervan is melding gemaakt).
Fryslân

T/m 24 mei kunnen belanghebbenden een zienswijze over het ontwerp inrichtingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Fryslân.

Inhoud syndiceren
Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl