Nieuws

AVC panna't voor goed doel!

Als AVC 1 sportten wij in de wintermaanden, op donderdagavond, een aantal keren in Sportcentrum Bloemketerp. De eerste weken hadden wij de mogelijkheid om hier te fitnessen. De laatste 2 keren hadden wij hier een les spinning. Onze instructrice nodigde ons naderhand uit voor een spinningmarathon op 1 mei aanstaande. Het is de bedoeling dat er dan 6 uren lang gefietst wordt voor een goed doel.
Deze spinningmarathon is namelijk een ondersteunende actie van een initiatief van de 13-jarige Tjalling van Groningen á Stuling uit Franeker die in juni 2010 de Alpe d’Huez 3 keer op gaat fietsen om hiermee geld in te zamelen voor het KWF Kankerbestrijding. De reden dat hij dit doet is omdat zijn vader aan leukemie lijdt.
Omdat wij op 1 mei een competitiewedstrijd hebben kunnen wij helaas niet aanwezig zijn bij de spinningmarathon. Dit vonden wij als team zeer jammer en besloten toch wat te willen doen voor Tjalling en daarmee het KWF Kankerbestrijding.

Wij kwamen als AVC 1 met het idee om onze ‘pannapot’ te doneren aan dit goede initiatief. Nou vraagt u zich vast af: “Wat is een pannapot?”. Dit zal ik even toelichten:
Wanneer de bal bij een speler door de benen gespeeld wordt noemt men dit een ‘panna’. Je wordt hierbij eigenlijk een beetje voor paal gezet. Daarom hebben wij als AVC 1 afgesproken dat, wanneer er iemand een ‘panna’ krijgt, deze een euro in de ‘pannapot’ moet doen. Aan het eind van het seizoen zou er dan een bedrag zijn ontstaan waar we iets leuks voor zouden gaan doen als team.

De bestemming van de ‘pannapot’ is nu veranderd en die wordt geschonken aan het goede doel.
Hoewel er al een leuk bedrag in de ‘pannapot’ zit, want er wordt nog al eens iemand door de benen gespeeld bij ons, hadden wij het idee dat we toch meer geld in kunnen zamelen. Daarom hebben wij het volgende bedacht:
Op 24 april speelt AVC 1 tegen Delfstrahuizen 1 in Sexbierum. Deze middag staat voor AVC 1 in het teken van het KWF kankerbestrijding. Het is de bedoeling dat men, geheel vrijwillig, geldt kan doneren.
In de weken voor 24 april kan men aangeven wat men wil doneren wanneer wij bijvoorbeeld verliezen, gelijk spelen of winnen op 24 april tegen Delfstrahuizen 1. Ook kan men een donatie doen per gescoorde goal van AVC 1 of Delfstrahuizen 1.
Kabel TV storing

Op dinsdag 16 maart bleek 's avonds dat de kabelTV signalen van Ziggo niet werkten: het TV scherm toonde zwart, blauw of ruis, maar geen NED1, NED2 enzovoort. Klanten van Ziggo die via de kabel bellen zaten ook zonder telefoon. Alleen internet via Ziggo (en natuurlijk via ADSL) bleven nog werken.
Diegenen die naar de site van Ziggo surfden, troffen daar geen website aan. Wellicht door vele vele klanten die Ziggo wilden bereiken, bleek de site niet meer te werken. Voor melden van de storing kan men bellen met Ziggo op 1200 (diegenen die via Ziggo bellen en nog wel kunnen bellen) of 0900 1884 (ma – vr: 08:00 – 22:00 uur; weekend: 09:00 – 22:00 uur). Kosten via het 0900 nummer bedragen 10 cent per minuut. Via 0900-0730 (sales) belt u tegen lokaal tarief, kies daar optie 3, en je komt met lokaal tarief op 0900-1884. Probeer ook 0800-0620. Het hoofdkantoor is bereikbaar via 088 7170000.

WOZ en gemeentelijke aanslag weer binnen

Als het goed is, dan heeft u van de gemeente Franekeradeel weer een schrijven ontvangen waarin wordt verteld wat uw bijdrages dit jaar zullen zijn aan de gemeentelijke kas: verdeeld over onroerend-goed belasting, rioolrecht en reinigingsrecht (uw betaling voor Omrin). Wat veel mensen over het hoofd zien, is dat voor huiseigenaren dit meteen de aanslag voor de WOZ waarde is waarin uw huiswaarde voor 1-1-2009 wordt vastgelegd. Die waarde wordt tegenwoordig elk jaar opnieuw bepaald, en aan de hand van trents van de verkoopwaardes van huizen om u heen en verkoop van vergelijkbare panden vastgesteld. Als u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ waarde, dan kunt u bezwaar maken tegen de WOZ waarde. Dat moet binnen een termijn die nu loopt. Wilt u bezwaar maken, dan moet u voor de vervaldatum (6 weken na de dagtekening) een bezwaar hebben ingediend. De WOZ waarde wordt gebruikt om de hoogte van uw eigen woning forfait te bepalen, gemeentelijke belastingen en voor het waterschap. Bij Vereniging Eigen Huis) kunt u kijken wat de waarde ontwikkeling in uw buurt is. Een standaard rapport kopen van 11 of 16 euro raadt onze redactie af, aangezien u hiermee niet zoveel kunt. Het is nauwelijks bruikbaar voor een bezwaar, gezien de ruime spreiding van de waardeschatting.

Indien u denkt dat de WOZ misschien te hoog is vastgesteld, heeft u de mogelijkheid om zelf een procedure te beginnen, of dit over te laten aan een organisatie zoals WOZspecialisten.nl. Zij werken, volgens hun website, gratis voor u en worden betaald uit de tegemoetkoming beroepskosten indien u uw zaak wint. Als de WOZ niet wordt verlaagd, krijgt u geen vergoeding. Het bedrijf kan blijkbaar leven van de vergoedingen van zaken die zij winnen.

Ongeluk op de Hearewei bij Pietersbierum

Op dinsdag 2 maart kwam om zeven minuten voor vier 's middags een oproep om een ambulance. Een vrouw in een Opel Corsa kwam uit richting Harlingen op de Hearewei bij Pietersbierum en wilde linksaf een erf oprijden. Achter haar reed een bus van Connexxion die moest afremmen. Daarop werd de bus ingehaald door een Skoda die vervolgens op de Opel inreed en door de klap de Opel in de sloot deed belanden. Een passerende trekker heeft de auto uit de sloot getrokken. De vrouw is door het ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer was ook ter plaatse gekomen, maar hoefde niet te assisteren.
De weg bleef gestremd tot tegen zes uur en verkeer werd door de politie omgeleid over de Hoarnestreek tussen Pietersbierum en afslag Wijnaldum. Tegen half zes werden de twee voertuigen via een bergingsservice afgevoerd. De Connexxionbus stond ook nog op de ongelukplek, vermoedelijk vanwege sporenonderzoek door de politie over de exacte toedracht en de snelheid van de verschillende voertuigen.Tot en met zondag 7 maart extra acties! Profiteer nu!


Windturbine in de Tjerk Hiddesstraat?

Mogelijk komt in de Tjerk Hiddesstraat een windmolen voor kleinschalige opwekking van energie. B&W Franekeradeel heeft daartoe een bouwvergunning aanvraag ontvangen begin februari 2010. De windturbine aanvraag staat nog niet op de agenda bij de Welstandscommissie: in de vergadering van maandag 22 februari zal deze, volgens de agenda, nog niet worden behandeld.

Guyonne wint scholieren debat


Foto: Harlingen boeit
Op zaterdag 13 februari werd in het gemeentehuis van Harlingen een debat-training en een debatteer-wedstrijd gehouden. Een groep van 20 scholieren deden hieraan mee en volgden in de ochtend een masterclass debatteren. Na de lunch werd de dag vervolgd met een debat-wedstrijd voor groepen en individuele scholieren. Even na vier uur was de winnaar bekend. Bij de individuele debatterende scholieren werd Guyonne van Berge Henegouwen uit Sexbierum uitgeroepen tot de winnares. Uit handen van jury-voorzitter en burgemeester Paul Scheffer ontving zij de prijs en een oorkonde. Ze werd geprezen om haar scherpe en meeslepende betoog. Daarna was het spoorslags naar Leeuwarden waar ze om vijf uur in het water moest liggen voor provinciale zwemwedstrijden. Meer hierover op de infosite Harlingen boeit

Minister Verburg (CDA) in gesprek met Sexbierum

Zaterdag 20 februari a.s. bezoekt minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Visserij Sexbierum. Zij komt hier op uitnodiging van het CDA-Franekeradeel in samenwerking met het bestuur van dorpsbelangen. Van 11.00 tot 12.30 uur zal zij geínformeerd worden over het gebiedsproces en de leefbaarheid van de dorpen in Noordwest-Fryslân. Ze zal worden ontvangen in dorpshuis ’t Waed en rond een uur of twaalf brengt ze een bezoek aan een aantal winkeliers in het centrum.
Investeren in het buitengebied
Onlangs is het projectplan voor het buitengebied gepresenteerd. In het plan zitten concrete voorstellen om de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering op te vangen en in de leefbaarheid van het gebied te investeren. Belangrijke zaken in het plan zijn: aanpassing van de waterhuishouding, waaronder verziltingsbestrijding voor de landbouw; ontbrekende stukken aanleggen in fiets- en wandelroutes; vis- en aanlegsteigers aanbrengen in vaarten en kanalen; rietkragen aanplanten en vispassages aanbrengen voor een betere waterkwaliteit; verkeersmaatregelen op doorgaande wegen door dorpen, te beginnen in Ried en Dongjum.

No moat it wêze
Het CDA heeft dit zogenaamde Gebiedsproces als speerpunt opgenomen voor de komende jaren. Volgens wethouder en lijsttrekker Lieuwe Miedema biedt het project een geweldige kans om het gebied positief te ontwikkelen. “De lânbou hat jierren wachte op maatregels en no moat it wêze, oars reitsje we fierder efterop en dat kin net lije,” zegt Siemen Cnossen, nr. 3 op de CDA-lijst en afdelingsvoorzitter van LTO-noord. Miedema en Cnossen zijn blij met de komst van de minister. Via de provincie worden gelden van LNV aangewend en de minister krijgt ter plaatse toelichting hoe deze worden besteed.

Topdorpen
Leefbaarheid in Noordwest-Fryslân is een belangrijk thema de komende jaren. Onlangs sprak Verburg over “topdorpen” als tegenhanger van het woord krimp. Juist nu de bevolking niet langer toeneemt, is samenwerking tussen gemeenten en het rijk én bewoners van dorpen hard nodig om voorzieningen overeind te houden en dorpscentra te herontwikkelen. De afgelopen jaren is ook in Sexbierum hard gewerkt aan toekomstplannen. De minister zal daarover met bestuurders van dorpsbelangen van gedachten wisselen en samen met hen en CDA’ers de straat op gaan.

Dorpsvisiefonds
Het verbeteren van dorpscentra in Tzummarum, Oosterbierum en Sexbierum en een actieve aanpak van vervallen panden is speerpunt van het CDA voor de komende vier jaar. Daartoe moet het dorpsvisiefonds blijven bestaan en met voldoende gelden worden gevuld.

Alle bestuursleden en vrijwilligers van verenigingen in Sexbierum en Pietersbierum worden opgeroepen om naar het dorpshuis te komen om vooral te laten zien dat wij een actief dorpengemeenschap vormen met veel vrijwilligers.

Glas in Lood ramen terug in de kerk

Bij onze gemeente is een aanvraag binnengekomen voor het terugplaatsen van glas in lood ramen in het gebouw op Tsjerkepaed 1, de Hervormde Kerk. Indien er geen bezwaar wordt aangetekend, of een ingediend bezwaar ongegrond wordt verklaard, zal de kerk weer voorzien worden van deze oorspronkelijke beglazing.
Meer over de aanvraag.

Forum voor Sexbierum en Pietersbierum

Voor onze dorpen is er een forum ingericht om carpool afspraken te maken, dingen te verkopen of te vragen, klusjes aan te bieden of je voor een klusje aan te bieden. En om spullen aan te bieden die een ander zo mag hebben. Waar Marktplaats en andere ruil- en verkoopsites misschien leiden tot veel rijden om de spullen op te halen of weg te brengen, daar is nu het forum voor onze dorpen. Neem eens een kijkje op het forum:
http://forum.besykje.us/sexbierum en doe uw oproep of aanbod!


Inhoud syndiceren
Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl