Activiteiten

Gladiolen toernooi

Op zaterdag 30 mei 2009 organiseert AVC het 14e internationale gladiolen toernooi. Aanvang is 10.00 uur. Om circa 17:00 uur zal het voetbal afgelopen zijn en begint het 'gladiolenbal'en 'kleintje dorpsfeest'. De muziek wordt verzorgd door drive in show 'T Music' en er zal een live artiest langskomen. De toegang tot de feesttent is gratis.

Donateursavond Concordia op 25 april 2009

Op Zaterdagavond 25 april 2009 is er donateuravond muziekvereniging “Concordia Sexbierum” met als thema Country & Western. Laat u verrassen deze avond, met optredens van de majorettes, drumfanfare en colorguard. De aanvang is 19.30 uur en de locatie is Liackamastate te Sexbierum, entree is gratis.
In de pauze verloting met leuke prijzen! Voor meer info zie: www.concordia-sexbierum.nl.


Foto: www.concordia-sexbierum.nl

Tropische avond

Op 11 april organiseert werkgroep Soos de Mir een tropische avond in de soos te Sexbierum, met o.a. limbo dansen en meer tropische verrassingen. De tropische avond is ooit 20 jaar geleden bedacht voor carnaval, in het hetzelfde weekend vallend. Sexbierummmer carnavals vereniging 'De Sleeptoffels' heeft begin jaren tachtig geproberd om het carnaval in Sexbierum & Pietersbierum tot leven te brengen, maar helaas kwam dat niet echt als traditie in zwang. Eind jaren tachtig kwam Piet Nieuwenhuis met een idee om een tropische avond te organiseren. Tijdens de eerste tropische avonden bracht een tropische band en één keer de Tropical Disco Show (drive-in-show) de muzikale stemming. Via aankleding en een barbecue in de hoek van de grote zaal (met o.a. hamburgers, saté en nog veel meer) werd de sfeer versterkt.

Vanwege wat teruglopende belangstelling bij het wat oudere publiek en enthousiasme bij het jongere publiek is uiteindelijk de tropische avond naar Soos de Mir verschoven. Met tropische mixjes, limbo dansen en gepaste kleding werd de traditie voortgezet. Veel korte broeken en luchtige kleding werd gespot, ook toen het nog in begin februari plaatsvond. Eén bezoeker werd na de soos-avond in Harlingen gespot, alwaar hij in een fel-rode korte broek bij -10 graden rondliep op straat tijdens stappen in Harlingen, tot grote hilariteit van andere stappers.

Pake Cornelis & Beppe Afke in It Waed

Op zaterdagmiddag 4 april houdt de 55+ Sexbierum-Pietersbierum groep een slotmiddag. Hierbij treden Pake Cornelis en Beppe Afke op met meezing liedjes en sketches. De middag wordt afgesloten met gezamenlijk eten.

Opgave is mogelijk op telefoonnummers (0517) 1769 of 591864. De kosten voor het hele programma (inclusief eten) bedragen 5 euro. Voor alleen de gezellige middag (dus zonder eten) zijn de kosten 4 euro. Opgave is mogelijk tot 1 april.

Toneel in It Waed

Op donderdag 2 april zal in dorpshuis It Waed 'TRYATER' het blijspel 'EN IK DAN' van Annie M.G. Schmidt. In dit blijspel speelt alles om een flinke som geld die iemand van zijn werkgever heeft geleend zonder diens medeweten. Als de accountant op bezoek dreigt te komen, zijn de rapen gaar.

De voorstelling begint om 20:00 uur, kaarten zijn te reserveren via Seksje Edukaasje Frjentsjerteradiel, telefoon (0517) 591381 en voor de voorstelling aan de zaal.

Toneel 'Set Troch' in It Waed

Op zaterdag 15 maart zal toneelvereniging 'Set Troch' uit Hitsum twee éénakters brengen: Russyske Aaien (regie Ab Middendorp) en In Faam út Sandoras (regie Klaas Huitema). Aanvang is om 14:00 uurt, entree is 4 euro. Iedere leeftijdsgroep is welkom!

14 Maart PROJECT DE MIR

Project de Mir is alweer aan zijn 6e hardcore feest toe, In het begin nog onder de naam: Out of control, later is de naam aangepast tot het nu bekende Project de Mir. Van Hardstyle/Jump en early hardcore is het nu uitgegroeid tot een feest met Hardcore en industrial (met nog een vleugje early hardcore).

Met steeds betere dj's, geluid en verlichting groeit project de Mir steeds verder uit tot een professioneel feest, niet te groot maar mede hierdoor is er wel een supersfeer met top geluid en verlichting, mede mogelijk gemaakt door Hendrik Leijenaar.
De DJ Line-up voor 2009: Bazooka dj team (samenstelling van de groep G-town maddness en nRa), Dizzy, Alex-D, Mindfuck (Bekend van o.a Reng Deng Deng), Benjii, Razer en Syts-o-Phrane.

Dj's die bij Poroject de Mir hun show gegeven hebben in de afgelopen jaren:
The Villian: bekend van o.a 7 gates 2 hell te Deinum
Thrillseekers: Illigal Vibes te Harlingen
Mastino: Winnaar NDE
Crackor alias Angerfist (dj van de dj formatie Angerfist) M.O.H

7 Maart Rock 'n Roll avond (2009)

Op 7 maart organiseren de dames van voetbalvereniging AVC een heuse Rock 'n Roll avond in Dorpshuis It Waed. Iedereen is welkom, maar wel graag in aangepast tenue: probeer er Rock n Roll uit te zien deze avond!

Koninklijke Rederijkerskamer 'Ons Genoegen' speelt voor u....

Op 31 januari 2009 speelt Koninklijke Rederijkerskamer 'Ons Genoegen' het blijspel 'Frjemde Postsegels'. De aanvang is 20:00 uur (zaal open om 19:30 uur), entree voor leden is 4 euro, voor niet-leden 8 euro.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door BONNEFOOI.

De generale repetitie is op donderdag 29 januari voor kinderen tot 15 jaar, vanaf 19.00 uur. Entree op die avond is 1 euro.

Plaats van handeling: Dorpshuis it Waed te Sexbierum.

Inhoud syndiceren
Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl